5. 5. 2015

Projektiranje mini vetrne elektrarne z vertikalnim rotorjem

Namen predloženega projekta je bil razvoj ekonomsko upravičene in energetsko ugodne mini vetrne elektrarne primerne za gospodinjstva in druge individualne uporabnike, s čimer bi omogočili nove […]
5. 5. 2015

Razvoj koncepta poroznih aluminijastih nosilnih elementov lahkih mobilnih konstrukcij

Sodobne kovinske lahke konstrukcije mobilnih enot so sestavljene iz nosilnih profilnih elementov, pohodnih plošč in različnih komponent, ki so sestavni del konstrukcije. Funkcionalnost takšnih mobilnih enot […]
5. 5. 2015

Projektiranje elementov avtomatskih drsnih vrat za prehod ljudi

Podjetje DOORSON je na področju Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine eno vodilnih podjetij za proizvodnjo avtomatskih drsnih vrat za prehod ljudi, ki omogočajo ljudem v […]
5. 5. 2015

Privzem težkih kovin v kulturo različnih vodnih rastlin in njihova uporaba v strupenostnih testih

Vsebina projekta je vezana deloma na varstvo okolja in deloma na varstvo narave. Onesnaženost vodnega okolja se ne meri samo s fi-kemijskimi analizami vode, temveč tudi […]
5. 5. 2015

Nadgradnja spletne in mobilne aplikacije mOIDom – mobilna okoljska izkaznica doma

Namen tega projekta je bil razvoj kompetenc, pridobitev praktičnega znanja ter izkušenj študentov pri sodelovanju s podjetjem, ki je del slovenskega gospodarstva. Hkrati smo študentje razvili […]
5. 5. 2015

Mikrobiota v industrijski proizvodnji kisa in njen vpliv na črevesne epitelijske celice

Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, proizvedena v dvostopenjskem mikrobiološkem procesu: v prvi stopnji kvasovke opravijo fermentacijo sladkorjev, v drugi stopnji pa proizvedeni alkohol ocetnokislinske bakterije […]
5. 5. 2015

Reševanje problemov aplikacij grajenih s HTML5 in JavaScript

V podjetju Iskratel med drugimi nudijo storitve za naprave z zaslonom občutljivim na dotik. Zaradi raznolikosti tovrstnih naprav se v praksi srečujejo s problemi, kako prilagoditi […]
5. 5. 2015

Razvoj novih materialov iz recikliranih komponent izcednih kompostnih voda

Kompostna izcedna voda je nevarna za okolje, posebej zaradi visokih vsebnosti težkih kovin in organskih onesnažil. Cilj projekta je uporaba naravnih biorazgradljivih polimerov, kot je hitozan, […]
5. 5. 2015

Uporaba analiznih metod za določevanje kovin

Namen projekta – »Uporaba analiznih metod za določevanje kovin« je vpeljati različne analizne metode za določanje kovin, ki  obsegajo tako klasične analizne metode kot je npr. […]
5. 5. 2015

Senzorji in merilni sistemi za in-situ spremljanje parametrov v biotehnoloških procesih

Cilj projekta »Senzorji in merilni sistemi za in-situ spremljanje parametrov v biotehnoloških procesih«, ki je potekal med UM FKKT in podjetjem Echo d.o.o., je bil razviti […]
5. 5. 2015

Razvoj in validacija kromatografskih metod za določanje analitov v realnih sistemih

Razvoj in validacija analiznih metod je ena najpomembnejših zahtev za zagotavljanje zanesljivih in reprezentativnih rezultatov meritev, ki zajema različna gospodarska področja (okolje, medicina, farmacija, prehrana itd.). […]
5. 5. 2015

Avtonomna navigacija poljskega robota

Ena izmed razvijajočih tem v kmetijstvu je precizno kmetovanje. Ta pridelovalcu omogoča povečanje količine ter kvalitete pridelka in s tem večjo dobičkonosnost, kakor tudi poenostavljeno vodenje […]
5. 5. 2015

Raziskave in razvoj na področju inovativne prodaje vrhunskih slovenskih vin

Zaznali smo težavo neprepoznavnosti posameznih ponudnikov slovenskih vin doma in po svetu. Še večja težava je, da turisti, ki obiščejo našo državo niso seznanjeni z našimi […]
5. 5. 2015

Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

V kmetijstvu se vedno pogosteje soočamo z gospodarskimi, okoljskimi in teritorialnimi izzivi. Med gospodarske izzive uvrščamo varnost preskrbe s hrano in sprejemljivost cen hrane. Okoljski izziv […]
5. 5. 2015

Razvoj večnamenskega prijemala

Osnovni cilj projekta je bil koncipiranje optimalnega večnamenskega prijemala z namenom čim širše uporabnosti brez potrebe po menjavi rok, oz. celotnega prijemala. Najpomembnejše zahteve, ki izhajajo […]
5. 5. 2015

Regeneracijsko kolo

Kolesarjenje pridobiva vedno več privržencev tudi v Sloveniji. Ne le, da gre za ekološko neoporečen način prevoza, temveč je kolesarjenje za mnoge postalo tudi način življenja, […]
5. 5. 2015

Inovativna shema okolju prijazne dostave v mestnih središčih

Projekt »Inovativna shema okolju prijazne dostave v mestnih središčih« je bil sestavljen iz treh tematskih področij: dostava s kolesi, parkiraj in pelji se (P+R) in skupni […]
5. 5. 2015

DEGRIP – Povezava procesov in informacijskih modelov gradbenih objektov

Podjetja, ki so preživela gospodarsko krizo gradbene industrije, imajo nekatere skupne značilnosti. Te značilnosti se odražajo v zahtevah po učinkovitejšem poteku gradbenega projekta: zahteve po celovitejšem […]
5. 5. 2015

Avtomatsko štetje prometa s pomočjo video-slikovnega materiala v realnem času

Cilj projekta je bil vzpostavitev sistema za štetje vozil v prometnem toku s pomočjo video-slikovnega materiala v realnem času. Izdelan sistem z uporabo ustreznih mehanskih, elektro […]
5. 5. 2015

Možnost aplikacije novih tipov krožnih križišč v realnem okolju

Tematika projekta se nanaša na področje načrtovanja cestno-prometne infrastrukture, natančneje alternativnih tipov krožnih križišč. Na področju krožnih križišč je bil v zadnjem desetletju storjen velik napredek […]