5. 5. 2015

RISE – Raziskava inteligentnih stenskih elementov

V okviru projekta smo izvedli raziskavo inteligentnih stenskih elementov/sistemov, zlasti za potrebe sodobnih poslovnih objektov kot tudi sodobnih principov organizacije dela (co-working). Zaradi vse hitrejše menjave […]
5. 5. 2015

Medkulturna analiza in predlog večjezične rešitve spletne ponudbe hotela City

Pri projektu, ki se je ukvarjal s specifično turistično terminologijo, je sodelovalo 10 študentov, 2 mentorici (pedagoška: doc. dr. Vlasta Kučiš in delovna: Urška Ul) ter […]
5. 5. 2015

Preliminarni osnutek prevoda promocijsko-prodajnega gradiva s področja kozmetike in lepote

Prevajanje, kot medkulturno posredovanje, v sodobni prevodoslovni teoriji ne določimo zgolj kot jezikovno prekodiranje; translatološki proces opredelimo s kulturno, jezikovno, funkcionalno in tehnološko razsežnostjo. V okviru navedenih […]
5. 5. 2015

Analiza varnosti programske opreme na platformi Android

Mobilnost postaja vse bolj pomemben trend v poslovnem svetu komunikacij in hkrati tudi v vsakodnevnem poslovnem okolju podjetja. Število mobilnih aplikacij strmo narašča in s tem […]
5. 5. 2015

VIRIZ – Vseprisotne informacijske rešitve za izboljšanje zdravja in počutja ljudi

Osnovni namen projekta VIRIZ je omiliti negativne posledice sodobnega življenja z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri vseh skupinah prebivalstva. Z njihovo uporabo nameravamo osveščati ljudi o […]
5. 5. 2015

Podporni izolator s kapacitivnim delilnikom napetosti za 10 kV, 20 kV in 35 kV

S projektom je bila razvita idejna rešitev in izvedena prototipna serija za novi tip podpornega izolatorja s kapacitivnim delilnikom napetosti. V okviru projekta so bile v […]
5. 5. 2015

DAM-SCAN

Cilj projekta je bil razviti sistem za prepoznavo poškodb na pločevini avtomobila, ki bi znal avtomatsko zaznati poškodbe na avtomobilu, jih prešteti in izdelati podrobno poročilo […]
5. 5. 2015

Analiza vplivov posameznih sevalnih dogodkov na vgrajene elektronske sisteme

Vgrajeni elektronski sistemi za rokovanje s podatki na satelitih in pripadajočih vesoljskih aplikacijah predstavljajo kritične sisteme v smislu uspešnosti vesoljskih misij, saj so podvrženi mnogim tako […]
14. 4. 2015

Razviti mobilno aplikacijo naroči storitev in recept/standard za sendvič na mobilno aplikacijo

Živimo v času storitvene in informacijske družbe. Potrošniki se vse bolj zavedamo dobrin, ki jih lahko pridobimo preko aplikacij na internetu v realnem času. Nujno je […]
14. 4. 2015

Razvoj novih vinarskih proizvodov z uporabo kvasovk

Podjetje Agroind Vipava v svojem razvojnem oddelku Kleti Vipava 1894 pripravlja nov proizvod – vino z manjšo vsebnostjo alkohola. Namen projekta je bil proučiti primernost različnih […]
14. 4. 2015

Uporaba matičnih celic za zdravljenje živali – Raziskave diferenciacije celic in proučevanje razlik

Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani smo med prvimi na svetu v klinično veterinarsko prakso uvedli zdravljenje psov z matičnimi celicami. V začetni fazi smo v klinično […]
14. 4. 2015

Lansiranje visokotehnološkega IT produkta na svetovni trg

Področje projektnega dela je zajemalo lansiranje visokotehnološkega IT produkta podjetja Editor in pridobitev množičnega financiranja zanj, pri čemer je bil glavni cilj pripraviti smernice za kvalitetno […]
14. 4. 2015

Analiza institutov delovnega prava v gospodarski družbi

Projekt je bil usmerjen v raziskovanje veljavne zakonodaje s področja delovnega prava. Projekt se je osredotočil na zelo poglobljen pregled in analizo zakonodaje s področij, ki […]
14. 4. 2015

Skozi gibanje do tujega jezika

Pri zgodnjem učenju tujega jezika je velik poudarek na pomenu gibanja. Številne raziskave poudarjajo prednosti gibanja pri pomnjenju novega besedišča, razumevanju in splošnem razvijanju tuje jezikovnih […]
14. 4. 2015

Razvoj inovativnih pristopov k zgodnjemu učenju tujega jezika

Sodobni trendi narekujejo vedno večje zahteve po ustrezno usposobljenih učiteljih na področju zgodnjega učenja tujega jezika. Podjetja, ki ponujajo tečaje tujega jezika, se srečujejo s pomanjkanjem […]
14. 4. 2015

Implementacija vadbe na recept zaposlenih podjetja ACTUAL I.T.

Sodelovali so: 2 pedagoška mentorja, 1 koordinator, 1 delovni mentor, 7 študentov. Namen projekta je bil analizirati delovna mesta in izbrane telesne značilnosti delavcev v podjetju […]
14. 4. 2015

Vrednotenje mišičnega neravnovesja pri ljudeh z bolečino v spodnjem delu hrbta

Projekt je obravnaval področje naravoslovja in medicine. In sicer je preveril medicinsko-diagnostično vrednost ene izmed inovativnih rešitev sodelujočega podjetja. Na osnovi presečnega in longitudinalnega raziskovalnega dizajna […]
14. 4. 2015

Identifikacija parametrov tenziomiograma za merjenje mišične utrujenosti

V projektu obravnavana problematika se nanaša na področje biomehanike oz. nevromehanike in ožje, živčno-mišičnega utrujanja. Problem, ki ga podjetje do sedaj še ni povsem razrešilo se […]
14. 4. 2015

Gradiva za načrtovanje učnih ur in utrjevanje učne vsebine

Raziskovanje je pomemben dejavnik spodbujanja gospodarskega razvoja države. Glede na to, da raziskave kažejo, da interes učencev za naravoslovje, ki primarno zahteva raziskovalni pristop k delu, […]
14. 4. 2015

Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti

V zadnjih desetletjih smo priča hitremu upadanju biotske pestrosti. Leta 1993 je z uveljavitvijo Konvencije o biološki raznovrstnosti ohranjanje biotske pestrosti preraslo tudi v pomembnejšo politično […]