Fakulteta za znanosti o okolju

23. 10. 2015
401_3

Lišajska karta Parka Škocjanske jame

Namen projekta »Lišajska karta parka Škocjanske jame« je bil dopolniti manjkajoče znanje o vrstah lišajev, ki so prisotni v Parku. Lišaji so pomemben pokazatelj onesnaženosti okolja, […]
2. 6. 2015

UV stabilnost, mehanske in površinske lastnosti izbranih materialov proizvodnega programa TKK Srpenica

TKK Srpenica je na trgu dobro uveljavljeno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo poliuretanske pene, tesnilnih mas ter dodatkov za beton in sanacijskih materialov. Pri teh […]
3. 2. 2015

Biotska pestrost in Natura 2000 v Krajinskem parku Logarska dolina

Obravnavano projektno območje (Logarska dolina) je gospodarsko slabo razvito, vendar pa ima dobro ohranjeno naravo, veliko biotsko pestrost in opredeljena Natura 2000 območja. Sodelujoče podjetje ima […]
3. 2. 2015

Priprava sodobnega koncepta embaliranja izdelkov Intra Lighting

Problem podjetja je obstoječ način pakiranja svetil, ki je ne samo predrag, ampak tudi ekološko manj sprejemljiv. Problemi so se v podjetju pojavljali tudi pri pošiljanju […]