Univerza na Primorskem

4. 11. 2015

Personalizacija v inteligentnih objektih – PINO

Pojem inteligentnega objekta (npr. hiša, pisarna, gospodarski objekt) je pretiran, ker je inteligenca, ki jo obljublja beseda, v najboljšem primeru sposobnost sistema, da se odziva na […]
4. 11. 2015

Turistična terminologija na področjih dediščine in pomorstva

Turizem je pomembno in hitro razvijajoče se družbeno področje, ki ga sestavljajo dejavnosti različnih strok in družbenih resorjev. Za razvoj turistične vede in njene uporabne vrednosti […]
4. 11. 2015

Načrtovanje stavb prihodnosti – Informatizacija načrtovanja stavb (BIM Modeling)

Za kakovostno načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje stavb je nujna natančna in urejena tehnična dokumentacija, ki jo izdelujejo različni profili strokovnjakov. V preteklosti, se je ta izdelovala […]
3. 11. 2015

Soča Outdoor Festival

Dolina Soče ponuja veliko možnosti za turizem, predvsem v obliki aktivnega, športnega turizma. Eden od načinov je uveljavljane različnih športnih festivalov in Soča Outdoor Festival je […]
3. 11. 2015

S sistematičnim pristopom spletnega marketinga do večje konkurenčnosti in prodaje izdelkov doma in v tujini

Podjetje Hanželič kovinarstvo d.o.o. Markovci je podalo predlog za sodelovanje na projektu trženja novega izdelka s pristopom spletnega marketinga za področje Slovenije in tujine. Odločili so […]
3. 11. 2015

Rešimo ogrožene ptice – priročnik za zmanjševanje vpliva predacije vranov na kolonijske ptice

Projekt je nadaljevanje projekta “Predacija vranov v Krajinskem parku Sečoveljske soline”, ki se izvajal v letu 2014. Namen projektov je ovrednotenje groženj, ki jih predstavljajo vrani […]
3. 11. 2015

Vzpostavitev IS za povezavo med udeleženci v vrtcu

Informatizacija izobraževalnih zavodov se nezadržno spušča po izobraževalnem sistemu do najnižjih ravni izobraževanja, t.j. predšolske vzgoje. Vrtci so največkrat prvi stik tako staršev kot seveda otrok […]
3. 11. 2015

Biometrični čitalec kot orodje za sledljivost invazivnih živali

Invazivne vrste so prepoznane kot ena izmed največjih groženj za biotsko pestrost in so krivci za ogromne stroške na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in drugih področjih […]
3. 11. 2015

Analiza potenciala EU trgov za storitev najema tiskalniških storitev in priprava trženjskih strategij za vstop na posamezne trge

Podjetje Optiprint, d.o.o. je hitrorastoče slovensko podjetje, ki želi s franšiznim modelom poslovanja vstopiti na trge Evropske unije. Problem obsega analizo in pogoje preučevanje trženjskih in […]
3. 11. 2015

Samokateterizacija, integrativni razvoj pripomočka

Intermitentna kateterizacija je glavna metoda zdravljenja bolnikov, ki imajo težave z nezadostnim praznjenjem sečnega mehurja. Če pacient zmore, lahko ponavljajočo se kateterizacijo izvaja sam, večkrat dnevno. […]
3. 11. 2015

Interaktivno informacijsko mesto

Klasične oblike podajanja informacij na panojih, v dvodimenzionalni obliki (npr. v turistične namene), ali pa tridimenzionalno, v obliki izdelkov v regalu (prodaja izdelkov), se pogosto dopolnjuje […]
2. 11. 2015

Zdravilne rastline UNESCO MAB Biosfernega območja Kras

Cilj raziskovalnega projekta je raziskava tradicionalnih znanj o ljudskem zdravilstvu na Biosfernem območju Kras (UNESCO) od Snežnika do Škocjanskih jam. Izjemnost raziskave predstavlja že izbrana lokacija […]
2. 11. 2015

Vpliv udobnosti oblačil na kakovosten nastop pevcev

Kultura oblačenja se je v zadnjih desetletjih izrazito spremenila, tudi med zaposlenimi v umetniških ustanovah. Med njimi še posebej izstopajo pevci, ki nastopajo v opernih gledališčih. […]
2. 11. 2015

Smoothie za zdravje

V Sredozemlju imamo več kot 50.000 različnih vrst rastlin, ki večinoma imajo prehransko vrednost. Pozitivni učinek rastlin na zdravje je prisoten, odkar človek zavedno ali nezavedno […]
2. 11. 2015

Absorbiranje tujkov v morskem okolju

Za slovensko obalo je značilna visoka stopnja turističnih, pomorskih in industrijskih dejavnosti, ki po eni strani predstavljajo pomemben potencial za gospodarski razvoj, a hkrati tudi vir […]
2. 11. 2015

Zasnova pokritega adrenalinskega parka za razvoj gibalnih sposobnosti predšolskih in šolskih otrok

Otroci se dandanes, na splošno že od zgodnjega otroštva, gibajo vse manj. Za večjo spodbudo otrok h gibanju morajo biti rešitve in ponudbe prilagojene njihovi razvojni […]
2. 11. 2015

Razvoj izobraževalnega in industrijskega turizma v ribogojnici FONDA

Cilji projekta so bili usmerjeni v povezovanje teorije s prakso na način, da študentje poglobijo znanja v teoriji in praksi, pridobijo veščine in kompetence ter se […]
2. 11. 2015

Inovativno Trženje Akademije M&Q

Študenti so v okviru projekta spoznavali delovanje storitvenega podjetja. Pripravili so analizo bližjnih trgov (Slovenije, Italije, Avstrije, Švice in Nemčije), analizirali trženjski splet, pripravili predloge za […]
2. 11. 2015

Trženjski načrt uvajanja novega izdelka na svetovnih trgih

Študentje so dobili nalogo pripraviti trženjski splet s poudarkom na analizi distribucijskih potencialov za nov izdelek podjetja: lesen pas. Opravili so tudi analizo konkurenčnih izdelkov. V […]
2. 11. 2015

Razvoj prototipa hibridnega strojnega prevajalnika za slovenščino

Faze projekta: 1. Zbiranje gradiv 2. Izbira najboljših prevodov s pomočjo jezikovnega modela 3. Statistično prevajanje s pomočjo dodatne slovarske baze 4. Statistični prevajalni sistem zgrajen […]