Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

26. 11. 2015

Spletana komunikacijska orodja v proizvodnji tehnologiji

Za dobro delovanje organizacije, ki izvaja kompleksne proizvodne procese, je pomemben dejavnik za uspešnost podjetja tudi dobra klima. V raziskavi organizacijske klime, v slovenskih podjetij je […]
26. 11. 2015

Dokumentacijski sistem za varovanje intelektualne lastnine

V okviru projekta smo želeli zasnovati konfiguracijo dokumentacijskega sistema mehanizmov varovanja intelektualne lastnine (MVIL) namenjenega malim in srednjim podjetjem s področja IKT in z IKT podprtih […]
17. 11. 2015

Socialno podjetništvo v Sloveniji: gonilniki in zaviralci njegovega razvoja

Socialno podjetništvo je fenomen, vreden naše pozornosti zlasti zaradi svojih inovativnih pristopov, sinergijskih in multiplikativnih učinkov na razvoj družbenega okolja ter preseganja okvirja ekonomije obsega in […]
17. 11. 2015

Prenova poslovnega modela usposabljanja zaposlenih za storitve kitajskih gostov

Podjetje CEATM je lastnik licence COTRI. Gre za usposabljanja za zaposlene, ki delajo s kitajskimi gosti v segmentu turizma. Praksa podjetja je pokazala, da je usposabljanje […]
17. 11. 2015

Medosebni odnosi in transparentna komunikacija

V različnih delovnih organizacijah se opaža vedno večja problematika, ki izvira iz slabih medosebnih odnosov v kolektivu, nerazrešenih konfliktov med zaposlenimi in konfliktov s strankami, osebnega […]