Fakulteta za energetiko

17. 11. 2015

Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije

Partnerji na projektu Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije, so po šestih mesecih intenzivnega dela projekt pripeljali do uspešnega zaključka. V projektu so […]
17. 11. 2015

Priprava projekta postavitve parka bionskih energetskih tehnologij

Področje bionike predstavlja še izrazito nerazvito novo razvijajočo se disciplino. Še posebej omenjeno velja za področje energetske bionike. Potrebno je okrepiti področje bionike in prisostvovati k […]
17. 11. 2015

Možnost izkoristka vode iz drenažnih kanalov za energetsko izrabo

Pri izgradnji akumulacijskega bazena HE Blanca so sestavni deli akumulacijskega bazena visokovodni nasipi, tesnjeni z tesnilno zaveso. Na zaledni strani je izgrajen drenažni kanal v katerega […]
17. 11. 2015

Avtonomni mobilni solarni sistem za proizvodnjo električne energije

V projektu so aktivno sodelovali pedagoški mentorji iz različnih akademskih disciplin, delovni mentorji iz partnerskih gospodarskih družb ter študentje iz različnih študijskih področij in fakultet znotraj […]