19. 11. 2015

Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline

Logarska dolina je bila razglašena za krajinski park leta 1987 zaradi velike biotske pestrosti, številnih naravnih znamenitosti in kulturne dediščine ter same ohranjenosti območja. Študenti Fakultete […]
19. 11. 2015

Kulinarične mojstrovine Posavja

V okviru projekta Kulinarične mojstrovine Posavja so študenti pod mentorstvom pedagoških in delovnega mentorja raziskovali kulinarično dediščino regije Posavje, ki s takšno študijo v slovenskem prostoru […]
19. 11. 2015

Mala šola etnologije

V okviru projekta Mala šola etnologije so se študenti srečali s problematiko podajanja etnoloških vsebin otrokom v vrtcih in prvih razrednih osnovne šole. Cilj delavnice je […]