19. 11. 2015

Spletna aplikacija za prepoznavanje pomena zelišč

Za potrebe gospodarstva so študenti Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto in drugih institucij skupaj z delovnim mentorjem opredelili projekt z naslovom Spletna aplikacija […]
19. 11. 2015

Kreativna komunikacija z javnostjo in njeni učinki

Projekt se je osredotočal na komunikacijske strategije, s katerimi se je želelo pritegniti čim večje število obiskovalcev na mesečne dogodke in osveščati javnost glede omenjenih dogodkov. […]
19. 11. 2015

Izdelava tujejezičnih gradiv za pomoč pri vodenju jezikovno mešanih turističnih skupin

Turizem v Sloveniji predstavlja pomembno gospodarsko panogo. V zadnjih dveh desetletjih narašča receptivni turizem, v žargonu imenovan »incoming« (tuji gostje, ki so uporabniki turističnih storitev v […]
19. 11. 2015

Razvoj in validacija slovenskega vprašalnika za determinacijo vodstvenih sposobnosti in osebnosti

Namen projekta je bil, da študentje FF UM in EPF UM skupaj s podjetjem Kadring pripravijo slovenski vprašalnik za determinacijo vodstvenih sposobnosti in osebnosti. Projekt je […]
19. 11. 2015

Prevajanje in oblikovanje večjezičnega prodajno-promocijskega gradiva Hotela Sava Rogaška

Namen projekta HOSARO je bil povezati študente iz treh različnih študijskih smeri ter zasnovati interdisciplinarno sodelovanje s podjetjem Grand hotel Sava iz Rogaške Slatine, ki je […]
19. 11. 2015

Osnutek slovenskih prevodov terapevtskih in rehabilitacijskih aparatov za fizioterapijo

Podjetje Eurokron d.o.o. se je pred kratkim začelo ukvarjati s fizioterapijo in rehabilitacijo pacientov, zato je pridobilo fizioterapevtske in rehabilitacijske aparate pri uglednem dobavitelju iz tujine […]
19. 11. 2015

Anglist prihodnosti – od teorije do prakse

Študent študijskega programa Anglistika se skozi izobraževanje na matični ustanovi v tuje-jezikovnih in literarnih znanjih in spretnostih uči tudi teoretskih osnov delovanja podjetja in odnosov v […]
19. 11. 2015

ZDRAVUM – Pilotski projekt za proučevanje stresa v delovnem okolju ter njegovo preprečevanje

Stres na delovnem mestu predstavlja eno izmed večjih problematik v sodobnih delovnih okoljih in naj bi med delovnim časom resno ogrožal vsaj 25 % zaposlenih v […]
19. 11. 2015

Testiranje realno časovne podpore v okolju linux za namen uporabe v merilni tehniki

Pred dvema letoma je podjetje DEWESoft začelo z razvojem nove linije merilnih naprav Krypton. Podjetje produkt uspešno trži po celotnem svetu v različnih gospodarskih družbah od […]
19. 11. 2015

Raziskovanje in načrtovanje platforme za izdelavo personaliziranih vsebin na pametnih urah – watchface generator

Trg: Na svetu je trenutno (april 2015) okrog 3 milijone pametnih ur. Analitiki predpostavljajo, da bo trg pametnih ur narasel na približno 100+ milijonov prodanih naprav […]
19. 11. 2015

Kontrola kakovosti ulitkov s kamero

Projekt se je izvajal na UM FERI in Livarni Vuzenica d.o.o., ki se ukvarja s prodajo polizdelkov in ulitkov, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji. Cilj […]
19. 11. 2015

BIKE-DRIVE, pogonski sistem za zmogljiva električna kolesa

Multidisciplinarna skupina študentov močnostne elektrotehnike, elektronike in računalništva UM FERI je v okviru projekta zasnovala, izdelala in preizkusila pogonski sistem za zmogljiva električna kolesa. Razvit sistem […]
19. 11. 2015

: VIRIZ II – Vseprisotne informacijske rešitve za izboljšanje zdravja in počutja ljudi

Projekt VIRIZ je bil izveden že drugo leto zapored. Dolgoročni cilj projekta je bil omiliti negativne posledice sodobnega življenja z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij pri […]
19. 11. 2015

Razvoj mobilne aplikacije za upravljanje s kadri celostni HRM

Glavni namen projekta je bilo oblikovanje mobilne aplikacije, ki bi direktorjem in drugim vodilnim zaposlenim omogočila ažuren dostop do kadrovskih podatkov. Študentje so v okviru projekta […]
19. 11. 2015

Povečevanje sprejetosti in uporabe interaktivnih vsebin na pametnih napravah

V okviru projekta smo obravnavali problem nizke stopnje sprejetosti in uporabe interaktivnih vsebin na interaktivnih tablah pri pedagoškem procesu, ki je posledica različnih faktorjev. V zadnjih letih […]
19. 11. 2015

Mobilno in interaktivno učenje nauka o glasbi s pomočjo nadgrajene resničnosti

Nauk o glasbi (Solfeggio) z glasbenimi dejavnostmi na vseh nivojih izobraževanja spodbuja razvoj glasbenega posluha, sposobnosti in znanj. Učenci imajo danes na voljo samo klasične tiskane […]
19. 11. 2015

Celovito testiranje lokacijsko odvisnih mobilnih aplikacij

Kot osnovne značilnosti inženirskih disciplin razumemo predvsem sistematičen pristop k razvoju, ponovno uporabo na osnovi obstoječih komponent ter dobrih praks, dobro dokumentiranost ter zmožnost kvantitativnega in […]
19. 11. 2015

Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih

V okviru projekta smo z merjenjem porabe kisika in nastanka ogljikovega dioksida izdelali respirometer za merjenje kontinuirnega bazalnega metabolizma mikroorganizmov v probiotičnih vzorcih kefirja in jogurta […]
19. 11. 2015

Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so bolezni srca in ožilja glavni vzrok smrti v razvitih delih sveta. V Sloveniji znaša smrtnost več kot 40%. Zgodnja […]
19. 11. 2015

: Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje – antimikrobitex

Bolnišnično okolje predstavlja pomembno ekološko nišo in lahko služi kot rezervoar za potencialno patogene mikroorganizme. Bolnišnične tekstilije skupaj z vlago in toploto ustvarijo ustrezne pogoje za […]