Fakulteta za komercialne in poslovne vede

26. 11. 2015

Statistična analiza računovodskih izkazov podjetja Relax Turizem, d.d.

Podjetje Relax Turizem, d.d. v skladu z ZGD -1 ob koncu leta sestavi letno poročilo, katerega sestavni del je tudi računovodsko poročilo. To poročilo v podjetju […]
26. 11. 2015

Izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o.

Vsebino projekta izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o. Celje-Novo mesto predstavlja sistematičen proaktiven pristop za izboljšanje klime v navedeni enoti. Ključne aktivnosti v teku projekta […]
23. 10. 2015

Statistična analiza računovodskih izkazov podjetja Relax Turizem, d.d.

Podjetje Relax Turizem, d.d. v skladu z ZGD -1 ob koncu leta sestavi letno poročilo, katerega sestavni del je tudi računovodsko poročilo. To poročilo v podjetju […]
23. 10. 2015

Izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o.

Vsebino projekta izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o. Celje-Novo mesto predstavlja sistematičen proaktiven pristop za izboljšanje klime v navedeni enoti. Ključne aktivnosti v teku projekta […]
23. 10. 2015

Statistična analiza pričakovanj in stališč uporabnikov storitev v podjetju Komptur, d. o. o.

Turistična agencija Komptur, d. o. o. je samostojni organizator turističnih produktov, hkrati pa deluje tudi kot posrednik za več uveljavljenih slovenskih in svetovnih touroperatorjev. V svoji […]
23. 10. 2015

Možnosti izobraževanja in razvoja izven športne poklicne kariere vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki veliko časa in energije namenijo treningom in tekmovanjem v letih, ki so namenjena tudi pridobivanju izobrazbe in poklica. Vrhunska tekmovalna kariera je časovno zelo […]
23. 10. 2015

Izdelava programa mednarodnega trženja za prodajo dolomita na trgu EU

Namen projekta je bil raziskati tržišča znotraj Evropske unije, izdelati podrobno tržno segmentacijo in oblikovati ustrezen program mednarodnega trženja za trženje dolomitnih izdelkov znotraj Evropske unije. […]