Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici

26. 11. 2015

Vzpostavitev informacijske-upravljalske podpore za optimalno gospodarjenje

NLB Propria d.o.o. je gospodarska družba za upravljanje z nepremičninami. Njeno poslanstvo je gospodarno upravljati z nepremičninami NLB Skupine, s kakovostnim vzdrževanjem ohranjati in plemenititi njihovo […]
26. 11. 2015

Tehnične zahteve za ustrezna bivališča starostnikov in lastninsko prestrukturiranje

Namen projekta je bil s celostnim pristopom osvetliti nepremičninsko problematiko vezano na oskrbo starejših občanov. Kot narod z več kot 80% privatnega lastništva stanovanjskih nepremičnin, od […]
26. 11. 2015

Analiza večstanovanjskih objektov v upravljanju stanovanjskega objekta d.o.o.

Namen projekta je bil analiziranje tehničnih in energetskih parametrov objektov v lasti Stanovanjskega sklada RS ter v upravljanju Stanovanjskega podjetja Ravne d.o.o. Študentje so prvič preizkusili […]