Visoka šola za varstvo okolja

2. 11. 2015

Produkti trajnostne mobilnosti na Solčavskem

Projekt se je posvetil pripravi produktov trajnostne mobilnosti na Solčavskem, ki je pomembno turistično območje, ki vsebuje tudi zavarovana območja. Na takih območjih so inovativni pristopi […]
2. 11. 2015

Ljudje in lovne vrste ptic: težave in rešitve za izboljšanje upravljanja populacij

V Sloveniji je šest vrst ptic uvrščenih med lovne vrste: siva vrana, sraka, šoja, mlakarica, fazan in jerebica. Medtem ko se fazan in jerebica pri nas […]
2. 11. 2015

Razumevanje in preprečevanje konfliktnih situacij med ljudmi in prostoživečimi parkljarji (Konflikti z divjadjo)

V Sloveniji se pojavljajo številne konfliktne situacije med ljudmi in prostoživečimi parkljarji. Le-te imajo v zadnjih letih naraščajoč trend in močno vplivajo na smrtnost v populacijah, […]
2. 11. 2015

Načrtovanje zelenih delovnih mest in izjemne pokrajine

V projektu smo Solčavsko obravnavali z vidika možnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest, v povezavi s tem pa tudi z vidika načrtovanja izjemne krajine. S projektom […]