Biotehniška fakulteta

19. 11. 2015

Analiza vzrokov za mikrobiološke okužbe in priprava sistema za učinkovit monitoring

V proizvodnji kalcitne suspenzije (kalcijev karbonat v obliki goste suspenzije, ang. Slurry), prihaja občasno do mikrobiološke okužbe proizvodov med in v zaključni fazi proizvodnje kljub večstopenjski […]
4. 11. 2015

Prisotnost bakterije Escherichia coli v kompostu

Kompostiranje je naravni proces recikliranja razgrajenega organskega materiala in igra pomembno vlogo pri kroženju snovi v naravi. Pridobivanje komposta iz bioloških odpadkov je v zadnjih letih […]
4. 11. 2015

Oblikovanje modela za pridobivanja podjetniških in razvojnih kompetenc pri študentih naravoslovja

Projekt smo zastavili z namenom izobraziti študente naravoslovja in tudi družboslovja v tematikah, ki so pomembne za vstop v podjetništvo ter posledično tudi za organizacijo podjetniških […]
4. 11. 2015

Modifikacija poliakrilatnih smol s silani za visoko kvalitetne in tržno konkurenčne lesne premaze

Les je pogosto izpostavljen vremenskim vplivom, zato za čim daljše ohranjanje uporabnostnih in estetskih lastnosti lesenih elementov uporabljamo zaščitne premaze. Njihove zaščitne lastnosti so močno odvisne […]
4. 11. 2015

Izdelava hidroponske raztopine iz komposta

S projektom priprave hranilne kompostne (komponske) raztopine za namen gojenja rastlin, smo želeli raziskati način alternativne uporabe komposta kompostarne KOGAL. Podjetju in javnosti smo predstavili alternativno […]
4. 11. 2015

Proti antibiotikom odporne in patogene bakterije v vodi pred, v/na in za čistilno napravo Brežice

V okviru projekta smo želeli vzpostaviti sodelovanje med študenti in raziskovalci z Biotehniške fakultete ter Čistilno napravo Brežice (ČN) in razviti metodologijo za ugotavljanje prisotnosti bakterijskih […]
4. 11. 2015

Programsko podprta identifikacija lesa

Namen projekta je bil razviti metodologijo, ki ob uporabi računalnika in/ali pametnega telefona ter ustrezne programske opreme omogoča avtomatiziranje identifikacije lesa. Potrebe in izzivi. Določitev lesne […]
4. 11. 2015

Identifikacija in obvladovanje tveganja mikrobiološke kontaminacije proizvodnega okolja

Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna gospodarska dejavnost, kjer se poleg razširjene pridelave medu vse več pozornosti posveča tudi ostalim čebeljim pridelkom. Eden izmed njih je cvetni […]
4. 11. 2015

Združevanje akvaponske in algne tehnologije

V okviru projekta smo raziskovali in razvijali različne možnosti integracije alg z akvaponsko tehnologijo pridelave. Projekt je bil z nadaljevanjem razvoja digitalnega nadzornega sistema in raziskovanja […]
1. 3. 2015

Določanje ključnih lastnosti kvalitete stavbnega pohištva z inovativnimi pristopi

Na trgu je na voljo večje število premaznih sistemov za leseno stavbno pohištvo, ki pa se med sabo razlikujejo tako po sestavi kot po kakovosti. Slednja […]
1. 3. 2015

Uporaba bioinformatike za analizo bioloških podatkov

Bioinformatika je sodobno področje, kjer se srečujeta (mikro)biolog s kopico (mikro)bioloških podatkov in informatik s svojim znanjem o računalniški obdelavi podatkov. V okvirju projekta smo si […]
1. 3. 2015

Analiza bakterijskih združb biološkega filtra v primeru akvaponske pridelave hrane in razvoj avtomatskega digitalnega nadzora akvaponskega sistema

Trajnostna in učinkovita pridelava hrane z vse bolj omejenimi naravnimi viri predstavlja osrednji izziv raziskovalnega in gospodarskega sektorja. Akvaponika je sinergija vzgoje rib in pridelave rastlin, […]
1. 3. 2015

Varna hrana

Mikrobiološka neoporečnost in varnost hrane je ključnega pomena za zdravje ljudi. Projekt Varna hrana se je posvečal različnim vidikom varnosti hrane, vezanim na mikrobiološko področje. Med […]
1. 3. 2015

Razvoj učinkovine podobnega biološkega zdravila

Na projektu smo skušali vpeljati metode in tehnologijo, ki bodo na posameznih korakih razvoja podobnega biološkega zdravila, izboljšale ekonomičnost razvojnih postopkov, kakovost meritev in povečale znanje […]
1. 3. 2015

Vsaka gredica šteje

V projektu »Vsaka gredica šteje« so študentje in profesorji Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani (BF UL) ter zaposleni iz podjetja Aleja inženiring d.o.o. delovali v smeri […]
1. 3. 2015

PREDLOG KRAJINSKE UREDITVE POSESTVA OREHOV GAJ, LJUBLJANA

Projekt je zajemal celostno krajinsko in hortikulturno ureditev ožjega območja posestva Orehov gaj. Obenem je poseben poudarek krajinske ureditve temeljil na trajnostnem urejanju prostora in recikliranju/ponovni […]
1. 3. 2015

Razvoj nebiocidnih rešitev zaščite lesa

Les je vsakodnevno izpostavljen delovanju biotskih in abiotskih dejavnikov razkroja. V naravi so ti procesi zaželeni, kadar pa les uporabljamo v gospodarske namene, jih skušamo čim […]
1. 3. 2015

Voda v rastnih substratih iz kamenih vlaken – (VORASUKA)

a) Uporaba substratov iz kamenih vlaken kot rastnega substrata je dandanes pogosta praksa po vsem svetu. Njihova uporaba v svetu postaja vse bolj priljubljena, saj zaradi […]