Univerza v Ljubljani

4. 11. 2015

Zasnova sodobnih pristopov k informatiki v zdravstvu

Namen projekta je bil s pomočjo naprednih tehnologij in tehnoloških rešitev prispevati k razbremenitvi zdravstvenega osebja pri opravljanju administrativnih nalog, da se bo lahko v celoti […]
4. 11. 2015

Raziskovanje procesa managementa: potencial trženja trajnostnega turizma v Ljubljani

Projektna skupina je reševala problematiko trajnostnega turizma z uvedbo procesa družbene inovacije. Sodelovali so študentke in študentje treh različnih študijskih smeri s treh različnih fakultet UL, […]
4. 11. 2015

Razširitev prodajnih kanalov produkta BREATHING+

Zdrav dih d.o.o je ponudnik tehnologije za trening dihanja z igranjem računalniških iger, ki se uporabljajo tako v kliničnem kot tudi v domačem okolju za lažje […]
1. 3. 2015

Raziskave in razvoj IT aplikacije za vodenje ur po projektnih aktivnostih v multiprojektnem okolju

O projektu: Projektni partnerji smo delali na projektu Raziskav in razvoja programa za vodenje ur po posameznih projektnih aktivnostih. Vsebina projekta je povezana z reševanjem realnega […]
1. 3. 2015

Optimizacija transporta v podjetju Habjan Transport

Področje dela je zajemalo preučitev dokumentov, internih pravilnikov podjetja, ki zajemajo delovanje podjetja, vsebino in način izvajanja notranje kontrole ter navodila za voznika, ki zajemajo vse […]
1. 3. 2015

Analiza stanja in konkurence ter ocena tržnega potenciala na obstoječih in novih trgih podjetja Vimosa d.o.o. v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Avstriji

Namen pričujoče tržne raziskave je pripraviti sistematično strukturirano analizo stanja in konkurence ter oceno tržnega potenciala na obstoječih in novih trgih za izdelke podjetja VIMOSA d.o.o. […]
1. 3. 2015

Prenova in informatizacija procesa razvoja programske opreme, ter interne komunikacije v podjetju Amis

Podjetje Amis redno izvaja prenovo in informatizacijo svojih poslovnih procesov. Pri tem procese nenehno izboljšuje tako z uvajanjem novih oziroma izboljšanih programskih rešitev, izvaja pa tudi […]
1. 3. 2015

Business Model Generation

Namen projekta je zmanjšati stroške električne energije. S tem namenom smo si zastavili cilj s podjetjem Cosylab razviti sistem, ki skrbi za preusmerjanje elektrike v optimalno […]
1. 3. 2015

Optimizacija dobavne verige na primeru Danfossove poslovne enote – Business Unit Controls

Danfoss je globalno mednarodno podjetje in ena od poslovnih enot (Business Unit Controls) deluje na področju ogrevalne tehnike in sistemov komponent, ki se uporabljajo v distribuciji, […]
1. 3. 2015

Tehnologija razvrščanja konstrukcijskega lesa in vpliv razvrščanja na učinkovitost proizvodnje lesenih konstrukcijskih elementov

Slovenija je zelo gozdnata država. Gozd pokriva več kot polovico površine države (gozdnatost je 58,4%, kar Slovenijo uvršča na tretje mesto po gozdnatosti v Evropi). Glede […]