Fakulteta za elektrotehniko

16. 11. 2015

Vizualizacija in analiza omrežij javnih financ

V projektu smo se lotili prikaza in analize velikih količin podatkov, bolj konkretno podatkov transakcij med javnimi ustanovami. Podatki so bili pridobljeni iz baze podatkov Supervizor, […]
16. 11. 2015

Študija podpore za napredno in porazdeljeno analitiko

V podjetju XLAB so pred časom ustanovili novo raziskovalno skupino xHPA, namenjeno pripravi in zagonu obdelave in analize masovnih podatkov na visokozmogljivih računalniških sistemih. V okviru […]
16. 11. 2015

Integracija naprav IoT in aplikacij SaaS

V zadnjem obdobju se je zgodila prava poplava majhnih pametnih naprav, vključujoč pametne telefone, majhne računalniške naprave in majhne senzorje, ki delujejo samostojno ali pa razširjajo […]
16. 11. 2015

Inovativni kovčki za glasbene inštrumente

Namen projekta je bil na eni strani ponuditi študentom izpopolnitev in nadgradnjo svojega znanja in na drugi strani vse to združiti v uporabnem končnem izdelku, za […]
16. 11. 2015

E-vsebine v izobraževanju

Spletne aplikacije so se že pred časom zelo razširile in mnoge so postale praktično nepogrešljive. V zadnjem času pa je zelo porasla tudi popularnost pametnih prenosnih […]
16. 11. 2015

Analiza in vizualizacija dejavnikov vpliva na obiskanost organizacij

Gospodarske, kulturne in izobraževalne organizacije kot so gledališča, muzeji, trgovski centri, restavracije, šole in fakultete, beležijo velike fluktuacije različnih obiskovalcev, katerih število je odvisno od mnogih […]
16. 11. 2015

Turistični vodič na podlagi igre “Lov za skritim zakladom”

Namen projekta je bil narediti aplikacijo za mobilno učenje skozi igro, ki je narejena po vzoru aplikacije Geostep (izdelana v Podgorici, Črna gora). Ta temelji na […]
5. 11. 2015

Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo

Vzpostavitev aktivnega upravljanja z energijo na Fakulteti za elektrotehniko (FE) je bilo potrebno za izkoristek potencialov znižanja rabe energentov z minimalnimi investicijskimi vlaganji. Fakulteta ni imela […]
5. 11. 2015

Večjederna optična vlakna

Projekt Večjederno optično vlakno se je ukvarjal z idejno zasnovo, načrtovanjem, izdelavo in meritvami večjedernega optičnega vlakna ter identifikacijo ovir za njegovo uvajanje v prakso. V […]
5. 11. 2015

Spremljanje stanja in konteksta mobilnega uporabnika

Razvoj zmogljivih mobilnih terminalov z naborom različnih senzorjev omogoča pridobivanje fizioloških podatkov uporabnikov za storitve, ki izboljšujejo kvaliteto življenja. Med temi velja izpostaviti storitve m-zdravja, opazovanja […]
5. 11. 2015

Regulacija sistema obtočnih črpalk na osnovi merjenja zvoka

Tehnologija regulacije sistema obtočnih črpalk je zrela tehnologija. Obstaja mnogo rešitev, večina le-teh pa temelji na meritvi pretoka fluida v sistemu. Obstoječe rešitve regulacije sistemov z […]
5. 11. 2015

Razvoj robotskega invalidskega vozička

Invalidski voziček na električni pogon omogoča mobilnost tudi gibalno zelo omejenim osebam in jim s tem pomembno olajša življenje. Takšne naprave običajno predstavljajo velik finančni zalogaj, […]
5. 11. 2015

Razvoj postopkov in tehnologij za izboljšanje procesa laserske direktne litografije

ProtoLaser LDI je naprava za direktno litografijo, ki z uporabo laserskega žarka omogoča izdelavo struktur na fotoresistu. Za doseganje nanometrske resolucije je potrebno laserski žarek fokusirati. […]
5. 11. 2015

Pametna očala v proizvodnji

Izdelava potrebne dokumentacije v industriji, ki mora biti po eni strani natančna, po drugi pa pregledna in predvsem razumljiva, je zelo časovno potratna. Eden od zahtevnejših […]
5. 11. 2015

prYde – multimedijska platforma za promocijo dediščine

V slovenskem prostoru lahko v zadnjem času zaznamo izrazito zamiranje in nezanimanje za kulturne objekte ter kraje s kulturno in nesnovno dediščino. Vzporedno s tem se […]
5. 11. 2015

Optimizacija stroškov porabe energije v nakupovalnih središčih

Namen projekta je bil analiza nakupovalnih središč z energetskega vidika, predvsem v smeri iskanja strategij za znižanje stroškov porabe električne energije ob hkratnem zagotavljanju parametrov notranjega […]
8. 4. 2015

Upodabljanje na daljavo z uporabo visoko zmogljivega računalništva

Hiter razvoj in vsesplošna digitalizacija medijev pomeni, da je področje multimedije eno od najhitreje se razvijajočih področij, ki potrebuje nove strokovnjake s specifičnimi vrhunskimi znanji. Dandanes […]
7. 4. 2015

Napredne metode računalniškega vida za avtonomno navigacijo robotskega plovila

Podjetje Harpha Sea iz Kopra je v preteklih letih s pomočjo partnerskih podjetij in raziskovalnih skupin na Univerzi v Ljubljani ter zasebnega inštituta razvilo robotsko plovilo […]
7. 4. 2015

Health station HOME – modul merilnika kisika v krvi

V okviru projekta smo razvili delujoči prototip za merjenje nasičenosti krvi s kisikom, ki je eden od pomembnih pokazateljev funkcionalnega zdravja. Nasičenost krvi s kisikom (SpO2) […]
7. 4. 2015

Celovito upravljanje energetske bilance pasivnih hiš

Namen projekta je bil analizirati trenutno stanje na trgu aktivnega upravljanja pasivnih hiš, identificirati ključne slabosti obstoječih sistemov in poiskati nov pristop k celoviti rešitvi energetskega […]