Fakulteta za računalništvo in informatiko

14. 4. 2015

Razvoj naprednih analitskih orodij za optimizacijo delovanja stavbnih sistemov

Na evropskem in slovenskem trgu obstaja kar nekaj energetskih informacijskih sistemov za sprotno merjenje in analizo parametrov rabe energije. Vendar z obstoječimi sistemi ne moremo v […]
14. 4. 2015

Študija in primerjava naprednih metod računalniškega vida za modeliranje stopal v realnem okolju

Nakup obutve preko spleta postaja vse bolj priljubljen, njegova pomanjkljivost pa je nezanesljiva izbira velikosti zaradi nezmožnosti pomerjanja obutve. Podjetje UCS d.o.o. je razvilo priporočilni sistem […]
14. 4. 2015

Avtomatizacija testiranja spletnih aplikacij

Spletne aplikacije vse bolj nadomeščajo lokalno programsko opremo in z njihovo vsakodnevno uporabo na različnih napravah, so se povečale tudi potrebe in zahteve uporabnikov, ki od […]
14. 4. 2015

GenExpress

Namen projekta je bil razviti prototip spletnega orodja GenExpress, ki bo v spletnem okolju z všečnim interaktivnim grafičnim vmesnikom podprlo analitiko genskih izražanj. Naš razvoj je […]
14. 4. 2015

Brezžični vmesnik za Pitotovo cev

Za potrebe certificiranja letal, je potrebno umeriti in potrditi ustreznost merilcev hitrosti na lahkih letalih. To se počne s pomočjo Pitot-Prandtlove cevi, ki se jo pritrdi […]
14. 4. 2015

Študija za integracijo interaktivne računalniške instalacije v arhitekturo nove stavbe Fakultete za računalništvo in informatiko

Arhitekturna zasnova nove zgradbe Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (FRI UL) ponuja veliko možnosti za poživitev in nadgradnjo bivalnega prostora. Namen projekta Študija […]
14. 4. 2015

Kdo ta hip gleda televizijo?

Priporočilne sisteme običajno uporabljajo podjetja za prilagoditev ponudb izdelkov/storitev vsakemu uporabniku posebej glede na njegov okus. Koristi imajo oboji. Uporabniki lažje in hitreje najdejo zase zanimive […]
14. 4. 2015

Varnost in statistika e-vsebin

Ta projekt predstavlja študijo programske opreme za e-učenje, ki omogoča interaktivno in izzivov polno pridobivanje novega znanja. E-vsebine so v širokem razmahu, dostop do njih pa […]
14. 4. 2015

Fotogrametrično zajemanje 3D podatkov

S projektom »Fotogrametrično zajemanje 3D podatkov«, smo želeli približati postopke samodejnega 3D modeliranja na podlagi digitalnih fotografskih in video posnetkov končnim uporabnikom. V okviru projekta smo […]
14. 4. 2015

Integracija storitev SaaS

Namen projekta je zasnova integracijske platforme za ponudnika storitev SaaS, ki omogoča integracijo njegovih storitev s storitvami drugih ponudnikov storitev in z obstoječimi aplikacijami uporabnikov storitev. […]