19. 11. 2015

Večanje prepoznavnosti dejavnosti v okolju in raziskovanje možnosti razvoja podjetja

Samooskrba s sadjem in zelenjavo postaja pomembno nacionalno in strateško vprašanje. Prehranska suverenost je pravica ljudi do zdrave in kulturno primerne hrane, proizvedene skozi ekološko vzdržne […]
19. 11. 2015

Promocija socialnih trgovin in razvoj podpornih programov

Model socialnih trgovin poznaj v številnih državah Evrope. Gre za trgovine, katerih namen je potrošnikom z nizkimi dohodki omogočiti dostop do osnovnih prehrambnih izdelkov po dostopnih […]
19. 11. 2015

Analiza trga in razvoj ciljne ponudbe za kupce

Trajnostni razvoj predstavlja pomemben izziv sodobni družbi in se uresničuje tudi preko koncepta recikliranja in ponovne uporabe (re-use), ki postaja ključna industrijska panoga, prijazna do okolja […]
19. 11. 2015

Razvoj in optimizacija akustičnega pohištva

Namen projekta je razvoj in optimizacija pohištvenih elementov, s katerimi bi lahko spreminjali akustične lastnosti prostora. Pri tem gre poudariti, da je običajna funkcija pohištva jasna […]
19. 11. 2015

Možnost uporabe kromatografske in kalorimetrične analize proteoma plazme v diagnostične namene

Človeška kri je tekoče tkivo, sestavljeno iz številnih vrst specializiranih celic in krvne plazme. Analiza slednje nam omogoča enostaven in natančen vpogled v naše zdravstveno stanje. […]
19. 11. 2015

Mikroalgna biotehnologija

Projekt je imel dva osnovna namena: (1) Ugotoviti morebitno prisotnost biotehnološko zanimivega seva PCC 6803 ali njegovih bližnjih sorodnikov v okolju in (2) izvesti preliminarne raziskave […]
19. 11. 2015

Komercialna razstava: Analiza in inoviranje

Projekt izvira iz problematike zaposlovanja študentov iz področij etnologije, arheologije in umetnostne zgodovine, ki kljub kvalitetnim študijskim vsebinam ne razvijajo delovnih kompetenc, po katerih bi na […]
19. 11. 2015

Po kreativni poti IKT prevajalsko okolje IOLAR- iPROKI

V podjetju Iolar, kjer se je projekt izvajal, so do sedaj pridobivali podatke o novih in obstoječih prevajalcih po elektronski pošti ali preko spletnega obrazca. Zaradi […]
19. 11. 2015

Vključevanje malih podjetij v Horizon 2020

Cilj projekta je bil vključiti študente s pripravo osnovnih smernic za sodelovanje v programih EU, ki so namenjeni malim in srednjim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) na […]
19. 11. 2015

Analiza vzrokov za mikrobiološke okužbe in priprava sistema za učinkovit monitoring

V proizvodnji kalcitne suspenzije (kalcijev karbonat v obliki goste suspenzije, ang. Slurry), prihaja občasno do mikrobiološke okužbe proizvodov med in v zaključni fazi proizvodnje kljub večstopenjski […]
16. 11. 2015

Uveljavljanje zakonodaje glede ravnanja z OEEO v Sloveniji skozi prizmo delovanja družbe ZEOS d.o.o.

Projekt celovito obravnava pravno ureditev ter prakso ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v Sloveniji in izbranih evropskih državah. Gre za področje, ki zahteva kompleksno […]
16. 11. 2015

Reforma področja državnih pomoči in izvajanje pravil o državnih pomočeh v praksi

Projekt vsebuje natančen pregled ureditve področja državnih pomoči in obravnava tudi problematiko praktičnega vidika izvajanja državnih pomoči ter vprašanja reforme, ki bi omogočila bolj optimalen sistem […]
16. 11. 2015

Raziskava delovanja zdravstvenih sistemov v Sloveniji ter izbranih trgih jugovzhodne Evrope

Projekt je trajal tri mesece in je obsegal primerjavo zdravstvenih sistemov Slovenije ter izbranih držav jugovzhodne Evrope. Današnji zdravstveni sistemi v Sloveniji in tudi v drugih […]
16. 11. 2015

Produkcijska start-up podjetja s pravnega in ekonomskega vidika

Ekipa študentov, ki je preiskovala področje industrijske lastnine in avtorskih pravic, je preučila možnosti registracije znamke »bright visuals« na območju ZDA in EU, s poudarkom na […]
16. 11. 2015

Problematika Dunajskih kristalov z vidika družbe Alukomen

Družba Alukomen holding d.d. se je znašla v težavah zaradi neplačevitosti dolžnika Mabre inženiring d.o.o., potem, ko je izvedla dela na poslovno-stanovanjskem kompleksu Dunajski kristali. Študentje […]
16. 11. 2015

Pravni problemi startupov in kako jih rešiti

Projekt smo zasnovali, ker smo med pogovori z mladimi podjetniki ugotovili, da velikokrat nimajo ustrezne pravne pomoči, bodisi, ker se ne zavedajo pomena pravne urejenosti delovanja, […]
16. 11. 2015

Nimaš denarja – imaš razpis, Pravni in finančni vidiki javnih razpisov

Podjetja nenehno iščejo nove finančne vire, s katerimi lahko financirajo svoje projekte. Kot pogost vir financiranja se pojavljajo tudi sredstva, pridobljena preko javnih razpisov. Podjetjem so […]
16. 11. 2015

Javno-zasebno partnerstvo za razvoj podeželja

V projektu smo se ukvarjali s temo javno-zasebnega partnerstva na področju razvoja podeželja. Podjetje, ki je vključeno v projekt, RA Sinergija, d.o.o., prihaja z ruralnega področja. […]
16. 11. 2015

Concetto spaziale: Prodaja izdelka z lastnostmi, varovanimi kot intelektualna lastnina, na trg ZDA

Osnovni namen projekta je bil reševanje problemov, ki jih imajo mala in srednja podjetja pri izvozu in trženju svojih izdelkov na tuja tržišča. Posebej smo se […]
16. 11. 2015

Analiza spornih pravnih vprašanj v odmevnejših zadevah s področja gospodarske kriminalitete

S projektom smo skušali odgovoriti na vprašanja, s katerimi se srečuje odvetniška družba pri obravnavi gospodarskih kaznivih dejanj. Gospodarska kriminaliteta je v zadnjih letih v središču […]