19. 11. 2015

Kreativna komunikacija z javnostjo in njeni učinki

Projekt se je osredotočal na komunikacijske strategije, s katerimi se je želelo pritegniti čim večje število obiskovalcev na mesečne dogodke in osveščati javnost glede omenjenih dogodkov. […]
19. 11. 2015

Izdelava tujejezičnih gradiv za pomoč pri vodenju jezikovno mešanih turističnih skupin

Turizem v Sloveniji predstavlja pomembno gospodarsko panogo. V zadnjih dveh desetletjih narašča receptivni turizem, v žargonu imenovan »incoming« (tuji gostje, ki so uporabniki turističnih storitev v […]
19. 11. 2015

Razvoj in validacija slovenskega vprašalnika za determinacijo vodstvenih sposobnosti in osebnosti

Namen projekta je bil, da študentje FF UM in EPF UM skupaj s podjetjem Kadring pripravijo slovenski vprašalnik za determinacijo vodstvenih sposobnosti in osebnosti. Projekt je […]
19. 11. 2015

Prevajanje in oblikovanje večjezičnega prodajno-promocijskega gradiva Hotela Sava Rogaška

Namen projekta HOSARO je bil povezati študente iz treh različnih študijskih smeri ter zasnovati interdisciplinarno sodelovanje s podjetjem Grand hotel Sava iz Rogaške Slatine, ki je […]
19. 11. 2015

Osnutek slovenskih prevodov terapevtskih in rehabilitacijskih aparatov za fizioterapijo

Podjetje Eurokron d.o.o. se je pred kratkim začelo ukvarjati s fizioterapijo in rehabilitacijo pacientov, zato je pridobilo fizioterapevtske in rehabilitacijske aparate pri uglednem dobavitelju iz tujine […]
19. 11. 2015

Anglist prihodnosti – od teorije do prakse

Študent študijskega programa Anglistika se skozi izobraževanje na matični ustanovi v tuje-jezikovnih in literarnih znanjih in spretnostih uči tudi teoretskih osnov delovanja podjetja in odnosov v […]
19. 11. 2015

ZDRAVUM – Pilotski projekt za proučevanje stresa v delovnem okolju ter njegovo preprečevanje

Stres na delovnem mestu predstavlja eno izmed večjih problematik v sodobnih delovnih okoljih in naj bi med delovnim časom resno ogrožal vsaj 25 % zaposlenih v […]
5. 5. 2015

Medkulturna analiza in predlog večjezične rešitve spletne ponudbe hotela City

Pri projektu, ki se je ukvarjal s specifično turistično terminologijo, je sodelovalo 10 študentov, 2 mentorici (pedagoška: doc. dr. Vlasta Kučiš in delovna: Urška Ul) ter […]
5. 5. 2015

Preliminarni osnutek prevoda promocijsko-prodajnega gradiva s področja kozmetike in lepote

Prevajanje, kot medkulturno posredovanje, v sodobni prevodoslovni teoriji ne določimo zgolj kot jezikovno prekodiranje; translatološki proces opredelimo s kulturno, jezikovno, funkcionalno in tehnološko razsežnostjo. V okviru navedenih […]