Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

17. 11. 2015

Predelava soje v tofu s stališča varnosti in kakovosti

Po podatkih FAOSTAT (2013) pridelamo na svetu 276,4 milijonov ton soje, največ v ZDA (29 %), Braziliji (24 %) in Argentini (17 %) kjer je večina […]
17. 11. 2015

Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij

Oljna buča spada med tradicionalne slovenske poljščine, ki pomembno prispeva k prepoznavnosti slovenskega kmetijstva v svetu. Dolgoletna tradicija pridelave oljnih buč in bučnih semen v bučno […]
17. 11. 2015

Študija izvedljivosti za postavitev obrata za predelavo industrijske konoplje

V Sloveniji je pridelava industrijske konoplje v porastu. Večinoma ljudje uporabijo semena za stiskanje olja, ostali deli rastline pa se v večji meri ne porabljajo. V […]
5. 5. 2015

Avtonomna navigacija poljskega robota

Ena izmed razvijajočih tem v kmetijstvu je precizno kmetovanje. Ta pridelovalcu omogoča povečanje količine ter kvalitete pridelka in s tem večjo dobičkonosnost, kakor tudi poenostavljeno vodenje […]
5. 5. 2015

Raziskave in razvoj na področju inovativne prodaje vrhunskih slovenskih vin

Zaznali smo težavo neprepoznavnosti posameznih ponudnikov slovenskih vin doma in po svetu. Še večja težava je, da turisti, ki obiščejo našo državo niso seznanjeni z našimi […]
5. 5. 2015

Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

V kmetijstvu se vedno pogosteje soočamo z gospodarskimi, okoljskimi in teritorialnimi izzivi. Med gospodarske izzive uvrščamo varnost preskrbe s hrano in sprejemljivost cen hrane. Okoljski izziv […]