Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

17. 11. 2015

Razvoj avtomatiziranih in sklopljenih metod v analizni kemiji

Sklopljeni sistemi v analizni kemiji predstavljajo vse kompleksne sisteme, ki združujejo vsaj dva merilna principa oz. več tehnik določanja, npr: GC/MS, LC/MS, IC/MS, ICP/MS, 1CP/AES, FIA/UV/ISE/AES […]
17. 11. 2015

Priprava tekočih produktov v podjetju Lek veterina

Podjetje Lek Veterina že več kot 30 let proizvaja krmne mešanice za živali, pretežno v praškasti obliki. Na tem področju ima ogromno izkušenj in prodaja v […]
17. 11. 2015

Priprava in karakterizacija polihipe nosilcev za vezavo polutantov

Polutanti tako organski kot anorganski, predstavljajo pomemben in aktualen okoljski problem. Organski polutanti, predvsem pesticidi, a tudi druge hlapne organske spojine kot npr. VOCi, so večkrat […]
17. 11. 2015

Priprava funkcionalnih celuloznih vlaken z rastlinskimi ekstrakti

V sklopu projekta so sodelujoči študentje razvijali postopke za pripravo funkcionalnih vlaken z nanosom enkapsuliranih rastlinskih ekstraktov. Tako pripravljena vlakna predstavljajo osnovni material za izdelavo prej […]
17. 11. 2015

Optimizacija napovednih modelov tveganja za kompleksne bolezni na osnovi genetske analize

Podjetje geneEplanet je eno najbolj inovativnih, visokotehnoloških podjetij za raziskave in razvoj produktov s področja biotehnologije, predvsem inovativnih za genetsko testiranje in analize na področju humane […]
17. 11. 2015

Vpliv strukture biopolimerov na učinkovitost pred-čiščenja izcednih vod

Cilj projekta je bil preučiti uporabo različnih naravnih biopolimerov (hitozan/alginat/lignin) kot različnih funkcionalnih agentov v procesu čiščenja. Tovrstne oblike biopolimerov smo uporabili v izcedni kompostni vodi […]
5. 5. 2015

Razvoj novih materialov iz recikliranih komponent izcednih kompostnih voda

Kompostna izcedna voda je nevarna za okolje, posebej zaradi visokih vsebnosti težkih kovin in organskih onesnažil. Cilj projekta je uporaba naravnih biorazgradljivih polimerov, kot je hitozan, […]
5. 5. 2015

Uporaba analiznih metod za določevanje kovin

Namen projekta – »Uporaba analiznih metod za določevanje kovin« je vpeljati različne analizne metode za določanje kovin, ki  obsegajo tako klasične analizne metode kot je npr. […]
5. 5. 2015

Senzorji in merilni sistemi za in-situ spremljanje parametrov v biotehnoloških procesih

Cilj projekta »Senzorji in merilni sistemi za in-situ spremljanje parametrov v biotehnoloških procesih«, ki je potekal med UM FKKT in podjetjem Echo d.o.o., je bil razviti […]
5. 5. 2015

Razvoj in validacija kromatografskih metod za določanje analitov v realnih sistemih

Razvoj in validacija analiznih metod je ena najpomembnejših zahtev za zagotavljanje zanesljivih in reprezentativnih rezultatov meritev, ki zajema različna gospodarska področja (okolje, medicina, farmacija, prehrana itd.). […]