Fakulteta za naravoslovje in matematiko

18. 11. 2015

Razvoj numeričnih in fizikalnih modelov za virtualno vrednotenje osebne zaščitne opreme

Osrednji problem, ki smo ga obravnavali v projektu, je bil razvoj virtualnega modela človeškega telesa, kjer bi upoštevali mehanizme ogrevanja človeka in ohranjanja temperature na površini […]
18. 11. 2015

Proučitev vpliva težkih kovin in fitoremediacijski potencial nekaterih potencialno primernih rastlin

Okolje je danes pod vse večjim vplivom antropogenih dejavnikov (kmetijstvo, promet, industrija) in je s tem podvrženo onesnaževanju med drugim s hranili in težkimi kovinami (TK). […]
18. 11. 2015

Preiskovanje sestave in lastnosti ocetnokislinske mikrobiote z metodo dhplc in optično pinceto

Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, ki jo iz etanola proizvedejo ocetnokislinske bakterije. Kljub dolgi tradiciji, velikim količinam letno proizvedenega kisa in razviti proizvodni tehnologiji, je […]
18. 11. 2015

Posodobitev postopkov konstruiranja proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij

Namen predlaganega projekta je bil proučiti razliko med standardiziranimi dinamični vplivnimi koeficienti materiala in dejanskim dinamičnim odzivom tipičnih jeklenih materialov za gradnjo proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij […]
18. 11. 2015

Osveščanje potrošnikov kot družbeno odgovoren pristop k promociji zelenih produktov in storitev

Osrednji problem, ki smo ga obravnavali v projektu, je širjenje trga spletnih storitev podjetja Cosylab d.d. iz Ljubljane. Problema smo se lotili z inovativnim pristopom ozaveščanja […]
5. 5. 2015

Projektiranje mini vetrne elektrarne z vertikalnim rotorjem

Namen predloženega projekta je bil razvoj ekonomsko upravičene in energetsko ugodne mini vetrne elektrarne primerne za gospodinjstva in druge individualne uporabnike, s čimer bi omogočili nove […]
5. 5. 2015

Razvoj koncepta poroznih aluminijastih nosilnih elementov lahkih mobilnih konstrukcij

Sodobne kovinske lahke konstrukcije mobilnih enot so sestavljene iz nosilnih profilnih elementov, pohodnih plošč in različnih komponent, ki so sestavni del konstrukcije. Funkcionalnost takšnih mobilnih enot […]
5. 5. 2015

Projektiranje elementov avtomatskih drsnih vrat za prehod ljudi

Podjetje DOORSON je na področju Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine eno vodilnih podjetij za proizvodnjo avtomatskih drsnih vrat za prehod ljudi, ki omogočajo ljudem v […]
5. 5. 2015

Privzem težkih kovin v kulturo različnih vodnih rastlin in njihova uporaba v strupenostnih testih

Vsebina projekta je vezana deloma na varstvo okolja in deloma na varstvo narave. Onesnaženost vodnega okolja se ne meri samo s fi-kemijskimi analizami vode, temveč tudi […]
5. 5. 2015

Nadgradnja spletne in mobilne aplikacije mOIDom – mobilna okoljska izkaznica doma

Namen tega projekta je bil razvoj kompetenc, pridobitev praktičnega znanja ter izkušenj študentov pri sodelovanju s podjetjem, ki je del slovenskega gospodarstva. Hkrati smo študentje razvili […]
5. 5. 2015

Mikrobiota v industrijski proizvodnji kisa in njen vpliv na črevesne epitelijske celice

Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, proizvedena v dvostopenjskem mikrobiološkem procesu: v prvi stopnji kvasovke opravijo fermentacijo sladkorjev, v drugi stopnji pa proizvedeni alkohol ocetnokislinske bakterije […]
5. 5. 2015

Reševanje problemov aplikacij grajenih s HTML5 in JavaScript

V podjetju Iskratel med drugimi nudijo storitve za naprave z zaslonom občutljivim na dotik. Zaradi raznolikosti tovrstnih naprav se v praksi srečujejo s problemi, kako prilagoditi […]