Fakulteta za zdravstvene vede

19. 11. 2015

Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih

V okviru projekta smo z merjenjem porabe kisika in nastanka ogljikovega dioksida izdelali respirometer za merjenje kontinuirnega bazalnega metabolizma mikroorganizmov v probiotičnih vzorcih kefirja in jogurta […]
19. 11. 2015

Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so bolezni srca in ožilja glavni vzrok smrti v razvitih delih sveta. V Sloveniji znaša smrtnost več kot 40%. Zgodnja […]
19. 11. 2015

: Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje – antimikrobitex

Bolnišnično okolje predstavlja pomembno ekološko nišo in lahko služi kot rezervoar za potencialno patogene mikroorganizme. Bolnišnične tekstilije skupaj z vlago in toploto ustvarijo ustrezne pogoje za […]
19. 11. 2015

Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2

Projekt Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 – OptimiST2 se je primarno ukvarjal z razvojem populacijskega presejalnega testa oz. vprašalnika o oceni tveganja […]
19. 11. 2015

: Nespecifična bolečina v hrbtu – profesionalni problem ali stil življenja?

Delovna mesta in delo v njihovih okoljih so vir obremenitev, ki vplivajo na človeka. Obremenjenost telesa je običajno prilagojena spolu in starosti osebe. Ko preučujemo delovno […]
19. 11. 2015

Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni – GlucoWatch

Zadnji podatki Mednarodne diabetološke zveze (IDF) kažejo, da ima sladkorno bolezen (SB) kar 366 milijonov ljudi. Število bolnikov s SB naj bi se do leta 2030 […]
5. 5. 2015

Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS

S strmim porastom sistemov za zbiranje podatkov v bolnišnicah, se odpirajo tudi nove možnosti na področju analize le-teh. Kljub temu, da uporaba takšnih sistemov za zbiranje […]
5. 5. 2015

Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem varstvu

Zdravstveni delavci so že dalj časa identificirani kot rizična skupina delavcev za poškodbe hrbtenice. Delo v zdravstveni negi zahteva nenehno fleksijo in ekstenzijo telesa ter dvigovanje […]
5. 5. 2015

Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih

Aplikacije vseprisotnega računalništva je mogoče opaziti na mnogih področjih. Vseprisotno računalništvo pa postaja vse pomembnejše tudi v zdravstvu. Leta 2004 je Evropska komisija izdala Sporočilo o […]