Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

4. 11. 2015

Personalizacija v inteligentnih objektih – PINO

Pojem inteligentnega objekta (npr. hiša, pisarna, gospodarski objekt) je pretiran, ker je inteligenca, ki jo obljublja beseda, v najboljšem primeru sposobnost sistema, da se odziva na […]
4. 11. 2015

Načrtovanje stavb prihodnosti – Informatizacija načrtovanja stavb (BIM Modeling)

Za kakovostno načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje stavb je nujna natančna in urejena tehnična dokumentacija, ki jo izdelujejo različni profili strokovnjakov. V preteklosti, se je ta izdelovala […]
3. 11. 2015

Rešimo ogrožene ptice – priročnik za zmanjševanje vpliva predacije vranov na kolonijske ptice

Projekt je nadaljevanje projekta “Predacija vranov v Krajinskem parku Sečoveljske soline”, ki se izvajal v letu 2014. Namen projektov je ovrednotenje groženj, ki jih predstavljajo vrani […]
3. 11. 2015

Vzpostavitev IS za povezavo med udeleženci v vrtcu

Informatizacija izobraževalnih zavodov se nezadržno spušča po izobraževalnem sistemu do najnižjih ravni izobraževanja, t.j. predšolske vzgoje. Vrtci so največkrat prvi stik tako staršev kot seveda otrok […]
3. 11. 2015

Biometrični čitalec kot orodje za sledljivost invazivnih živali

Invazivne vrste so prepoznane kot ena izmed največjih groženj za biotsko pestrost in so krivci za ogromne stroške na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in drugih področjih […]
2. 11. 2015

Kompaktni mobilni podatkovnik s podporo za različne merilnike – KABOOM

Temeljni izziv projekta je skrčiti številne gradnike, ki danes omogočajo prenos podatkov iz cestnovremenskih postaj, v eno samo napravo – kompaktni mobilni podatkovnik s podporo za […]
2. 11. 2015

Identifikacija ribiških proizvodov in sledenje deklaraciji

Industrijski ribolov povzroča prelov ribjih populacij, zaradi predelave rib ter zapletenih in pogosto neznanih poti distribucije pa nastanejo možnosti za zavajanje potrošnikov. V verigi od ulova […]
14. 4. 2015

Z razvojem standardov kakovosti ter spletne aplikacije do povezanega podeželja

Sodelovali so: pedagoški mentor, delovni mentor in 6 študentov. Podeželski turizem je področje, ki postaja vse bolj zanimivo za potrošniški trg. Današnje razumevanje dopustniškega časa je […]
14. 4. 2015

Proizvodne tehnologije za pridelavo in predelavo industrijske konoplje v tržne namene

Sodelovali so pedagoški mentor, delovni mentor in 6 študentov, ki so si v okviru projekta Proizvodne tehnologije za pridelavo in predelavo industrijske konoplje v tržne namene […]
14. 4. 2015

Proučitev razvojnih možnosti in izdelava idejne rešitve za vzpostavitev delovanja centra Purisima

Sodelovali so: pedagoški mentor, delovni mentor in 6 študentov. Glavni cilj in namen projekta je pridobiti najboljše idejne rešitve za revitalizacijo in nove razvojne možnosti zaprtega […]
14. 4. 2015

Pametna hišna malina – PAHIMA

Sodobne hiše že dolgo niso več samo pozidane stene z okni in vrati, v katerih prebivamo ljudje. Hiše za doseganje visoke stopnje energijske učinkovitosti, varnosti in […]
14. 4. 2015

Razvoj poročilnega sistema v okviru VISa

V okviru projekta bo izdelan predlog možnih rešitev nadgradnje, ki bi bila izvedena z razvojem novega poročilnega sistema, ki bo omogočal dostavo “pravih” informacij “pravim” ljudem […]
14. 4. 2015

Nadzor dostopa do Interneta preko WiFi omrežja

Brezžična okolja postajajo vse pogostejša infrastruktura vseprisotnih sistemov in oblačnih sistemov ter ponujanje dostopa do Interneta preko njih ena pomembnih storitev. Slednja storitev je dejansko skoraj […]
14. 4. 2015

Hotel Hudournik

Izmed vseh vrst ptic veljajo hudourniki za najbolj spretne in hitre letalce, ki večino svojega življenja preživijo v zraku. Zaradi svojega načina življenja jih je težko […]
14. 4. 2015

Predacija vranov v Krajinskem parku Sečoveljske soline

Sečoveljske soline so eno najpomembnejših gnezdišč ptic v Sloveniji, za nekatere ogrožene vrste pa predstavljajo tudi edino redno gnezdišče pri nas. Takšni vrsti sta tudi mala […]
14. 4. 2015

Oživeli kamni

Že vrsto let prihaja do navzkrižja interesov stroke in skupin, katerih dejavnosti so neposredno ali posredno povezane z morjem, v povezavi s problematiko postavitve umetnih morskih […]