2. 11. 2015

Vpliv udobnosti oblačil na kakovosten nastop pevcev

Kultura oblačenja se je v zadnjih desetletjih izrazito spremenila, tudi med zaposlenimi v umetniških ustanovah. Med njimi še posebej izstopajo pevci, ki nastopajo v opernih gledališčih. […]
2. 11. 2015

Absorbiranje tujkov v morskem okolju

Za slovensko obalo je značilna visoka stopnja turističnih, pomorskih in industrijskih dejavnosti, ki po eni strani predstavljajo pomemben potencial za gospodarski razvoj, a hkrati tudi vir […]
2. 11. 2015

Zasnova pokritega adrenalinskega parka za razvoj gibalnih sposobnosti predšolskih in šolskih otrok

Otroci se dandanes, na splošno že od zgodnjega otroštva, gibajo vse manj. Za večjo spodbudo otrok h gibanju morajo biti rešitve in ponudbe prilagojene njihovi razvojni […]
2. 11. 2015

Učenje z mobilnim terminalom naj bo igra

Mobilni terminali se uporabljajo predvsem za zabavo in posel. V svetu se tablični računalniki uveljavljajo tudi v učnem procesu osnovnih šol. Ker mobilni terminali prinašajo povsem […]
14. 4. 2015

Skozi gibanje do tujega jezika

Pri zgodnjem učenju tujega jezika je velik poudarek na pomenu gibanja. Številne raziskave poudarjajo prednosti gibanja pri pomnjenju novega besedišča, razumevanju in splošnem razvijanju tuje jezikovnih […]
14. 4. 2015

Razvoj inovativnih pristopov k zgodnjemu učenju tujega jezika

Sodobni trendi narekujejo vedno večje zahteve po ustrezno usposobljenih učiteljih na področju zgodnjega učenja tujega jezika. Podjetja, ki ponujajo tečaje tujega jezika, se srečujejo s pomanjkanjem […]
14. 4. 2015

Implementacija vadbe na recept zaposlenih podjetja ACTUAL I.T.

Sodelovali so: 2 pedagoška mentorja, 1 koordinator, 1 delovni mentor, 7 študentov. Namen projekta je bil analizirati delovna mesta in izbrane telesne značilnosti delavcev v podjetju […]
14. 4. 2015

Vrednotenje mišičnega neravnovesja pri ljudeh z bolečino v spodnjem delu hrbta

Projekt je obravnaval področje naravoslovja in medicine. In sicer je preveril medicinsko-diagnostično vrednost ene izmed inovativnih rešitev sodelujočega podjetja. Na osnovi presečnega in longitudinalnega raziskovalnega dizajna […]
14. 4. 2015

Identifikacija parametrov tenziomiograma za merjenje mišične utrujenosti

V projektu obravnavana problematika se nanaša na področje biomehanike oz. nevromehanike in ožje, živčno-mišičnega utrujanja. Problem, ki ga podjetje do sedaj še ni povsem razrešilo se […]