E-nakupi in posledično dostava na dom se tako v Evropi, kot v ostalih razvitih delih sveta izredno povečuje in postaja pomemben način nakupa človeku potrebnih dobrin. Pri tem ima način fizične distribucije in dostave blaga pomembno mesto in je osišče pri iskanju boljših alternativnih rešitev glede na obstoječe.

Večno pomanjkanje časa in optimizacija logistike ter stroškov zahtevata nove, inovativne pristope k izgradnji učinkovite, za uporabnika boljše in prijaznejše rešitve, z višjimi varnostnimi standardi in prilagodljivo funkcionalnostjo.

Strategija podjetja je, da se intenzivneje usmeri v razvoj in izdelavo inovativnih končnih storitev/proizvodov z visoko stopnjo dodane vrednosti. Zato potrebujejo nove, inovativne pristope, znanja in izkušnje na najvišjem nivoju.

Rezultati koncepta:
– poglobljena analiza in raziskava problema (definiranja aktualnih potreb) ki temelji na metodologiji storitvenega oblikovanja;
– delo na razvoju (alternativnih) konceptov dostavljanja/načinov predajanja – sprejemanja naročenega blaga,
– priprava načrta storitve;
– razvoj idejnega projekta;
– priprava poslovnega modela;
– pridobivanje praktičnih izkušenj, znanja in kompetenc iz polja generiranja inovacij v storitvah, s ciljem oblikovati inovativne (idejne) rešitve nove storitve;
– upoštevanje funkcionalnih zahtev, dobro rešenih detajlov in izvedljivosti idejne rešitve, ki temelji na metodologiji industrijskega oblikovanja, pripeljane do stopnje z možnostjo uspešne nadaljnje izvedbe (implementacije) nove storitve ali izdelka kot posledice na novo oblikovane storitve.

Potencialne uporabne vrednosti za gospodarstvo:
– na podlagi uspešno razvitih inovativnih idejnih rešitev in novih pristopov z implementacijo znanja storitvenega in industrijskega oblikovanja, bo podjetju omogočena intenzivnejša usmeritev v nadaljnji razvoj in trženje inovativnih končnih storitev/proizvodov z visoko stopnjo dodane vrednosti.