EF2 UNI-LJ

Primer primerjave operativnih stroškov glede na proizvodno lokacijo na izbrani skupini proizvodov.

Danfoss je globalno mednarodno podjetje in ena od poslovnih enot (Business Unit Controls) deluje na področju ogrevalne tehnike in sistemov komponent, ki se uporabljajo v distribuciji, regulaciji ter meritvah toplote od toplotnih virov do omrežij končnih uporabnikov (hiše, stanovanja, šole…) in industrije. Poslovna enota, s strateškim vodstvom v Sloveniji, sestoji iz 5 proizvodnih enot (Slovenija, Danska, dve na Kitajskem, Rusija) in celotne mreže v oskrbni verigi, kjer se prodaja vrši na več kot 50 trgih sveta.

V preteklosti so je v luči zniževanja stroškov del proizvodnje selil na Kitajsko. Ker je povpraševanje vse bolj nepredvidljivo, se je podjetje soočilo s problemom, da vseh trgov iz Kitajske ne more oskrbovati z dovolj kratkimi dobavnimi roki, ob tem pa so tudi stroški oskrbe (transporta, zalog…) relativno visoki, kot posledica trenutne zasnove dobavne verige. Količine prodaje nekaterih izdelkov so majhne, obenem pa predvsem na evropskih trgih velja, da proizvajalec, ki lahko dobavi v kratkem času in zanesljivo in ima obenem fleksibilnost dobavljati manjše količine, zmaga v konkurenčnem boju za boljši posel.

Namen projekta je bil na podlagi analize trenutnega stanja oskrbne verige prepoznati ključne neučinkovitosti, ki izhajajo iz neoptimalne zasnove globalne proizvodne in dobavne verige, ter s tem odgovoriti na vprašanje, kako lahko nova zasnova, ki temelji na bolj regionalni proizvodnji, odpravi te neučinkovitosti. Kljub temu, da izbira ustrezne lokacije proizvodnih obratov in ključnih dobaviteljev predstavlja pomembno dolgoročno strateško odločitev, pa je za ovrednotenje ustreznosti te odločitve potrebno podrobno preučiti vpliv zasnove oskrbne verige na vsakodnevne operativne odločitve ter ovrednotiti njen vpliv na relevantne stroške nabavnega, proizvodnega in distribucijskega procesa.

Delo na projektu je bilo v grobem razdeljeno na štiri vsebinska področja: (1) pregled kvalitativnih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o primerni zasnovi oskrbne verige, povezanih z lastnostmi proizvodov, proizvodnim okoljem in prodajnimi trgi. (2) podroben popis vseh distribucijskih in transportnih poti, ki jih podjetje Danfoss uporablja. (3) velika količina podatkov pridobljenih iz baz podatkov podjetja je bilo sistematično urejenih in iz baze so bili izluščeni ter ustrezno preračunani ključni podatki za nadaljnjo kvantitativno analizo. (4) razvoj računskega modela za ovrednotenje posamezne skupin stroškov povezanih z nabavnim, proizvodnim in distribucijskim procesom v oskrbni verigi podjetja.

Rezultati projekta podjetju ponujajo nov širši in bolj celovit pogled na to, kako izbira proizvodne lokacije vpliva na stroške celotne oskrbne verige. Strukturiran pregled kvalitativnih dejavnikov in možnost kvantitativne stroškovne analize, ki jo omogoča razviti model ocene stroškov, pa podjetju v prihodnosti ponuja možnost, da sprejme boljše odločitve o prihodnjem razvoju oskrbne verige.