Področje dela je zajemalo preučitev dokumentov, internih pravilnikov podjetja, ki zajemajo delovanje podjetja, vsebino in način izvajanja notranje kontrole ter navodila za voznika, ki zajemajo vse dolžnosti in odgovornosti.

Z namenom posodobitve modelov in opisov poslovnih procesov podjetja in izdelavo še neobstoječih modelov in popisov procesov, smo prvotno morali spoznati procese, torej njihov potek od začetka do konca izvedbe, z vsemi možnimi variacijami. Za modeliranje oz. končno izdelavo modelov procesov smo uporabili odprtokodni program za modeliranje poslovnih procesov Bizagi. Vsak model je sestavljen iz številnih aktivnosti, ki smo jih podrobno opisali in te opise priložili shemam. Tako smo ustvarili 16 dokumentov, torej 16 modelov procesov z opisi. Vodilo, ki smo se ga držali skozi celoten projekt, je bilo da so modeli čim bolj pregledni, logični in razumljivi.

Med projektom smo imeli priložnost preučiti tudi konkreten kazenski primer iz Nemčije glede prevoza nevarnih snovi. Pregledali smo zapisnik in na podlagi relevantnih zakonov in aktov pripravili izhodišča za ugovor na prejeto kazen.

V sklopu projekta je potekala tudi izdelava nove spletne strani, ki je zamenjala obstoječo in zastarano. Prenovljena spletna stran vsebuje tudi katalog za prodajo rezervnih delov. Ker nova spletna stran temelji na CMS sistemu, je sedaj olajšano dodajanje novic in posodabljanje vsebine s strani končnega uporabnika (podjetja), s tem pa je poskrbljeno, da spletna stran ostane ažurna in dobro vidna na spletnih iskalnikih. V sklopu prenove spletne strani in z ugotovitvijo podjetja, da ima podjetje večjo količino rezervnih delov za tovornjake, ki jih sami ne potrebujejo in ki jih posledično želijo prodati, se je pojavila tudi potreba po spletnem katalogu. Za potrebe spletnega kataloga smo zato na sedežu podjetja tudi fotografirali še nedokumentirane rezervne dele in jim priložili ustrezne opise in ID številke. Dokumentirane rezervne dele smo naložili v spletni katalog na strani podjetja.

Primeri shem poslovnih procesov, izdelanih v programu Bizagi

Primeri shem poslovnih procesov, izdelanih v programu Bizagi

Prenovljena spletna stran z novim spletnim katalogom za rezervne dele

Prenovljena spletna stran z novim spletnim katalogom za rezervne dele

Prenovljena spletna stran z novim spletnim katalogom za rezervne dele

Prenovljena spletna stran z novim spletnim katalogom za rezervne dele