Razvoj informacijskega sistema
8. 4. 2015
SEAN
8. 4. 2015

GUMM – Globalni podvodni multifunkcijski zemljevidi (Global Underwater Multifunctional Maps)

Pod površino svetovnih oceanov se skrivajo neraziskana in težko dostopna področja. V ta področja vsako leto na tak ali drugačen način in z zelo različnimi motivi vstopi več kot milijarda ljudi. Vsi se soočajo z istim problemom, tj. pomanjkanjem aktualnih in kakovostnih informacij o tem okolju, kar velja tako za njegov živi kot neživi del. To se odraža na različne načine. Potapljači imajo težave povezane z orientacijo in varnostjo še posebej v slabi vidljivosti. Ribičem se raztrgajo mreže. Starše na dopustu skrbi varnost njihovih otrok (ostre skale, ježki, meduze…). Trenutne rešitve so neučinkovite in drage, npr. poskus in napaka, lokalna ekspertiza, govorice ipd.

Zato smo v okviru projekta GUMM razvijali rešitev, ki bo lahko ponujala aktualne, celostne in ustrezno organizirane podatke o podvodnem okolju na specifični mikrolokaciji (topografija), napredno analitiko o vodi (tokovi, temperatura, slanost, vidljivost) in o morskem življenju (aktualni podatki o pojavljanju posameznih živalskih vrst).

Najprej smo identificirali ustrezne batimetrične tehnologije in baze podatkov ter analizirali njihove uporabnosti. Ugotovili smo, da gre za zelo zaprte sisteme, ki obstajajo v izjemno omejenih bazah podatkov, ki jih tržijo posamezna podjetja (tržijo se končnim uporabnikom in jih ni možno kupiti). Zato smo iskali rešitve v smeri sonarskih tehnik (multi-beam sonarjev) in sicer s predpostavko crowdsourcinga sonarskih zapisov, razvoja vmesnika, v katerega bi vnašali podatke iz ustreznih pomorskih zemljevidov, ki so v javni prodaji in razvoja vmesnika za risanje zemljevidov s strani potapljačev. Nadalje smo analizirali vse ključne platforme in tehnologije in sicer desktop platforme (Windows, iMac, Ubuntu), platforme pametnih naprav (iOS, Anrdoid, Windows Phone), in tehnologije za konfiguriranje ozadja (poudarek na MongoDB, Node.js, serverji, računalniški oblak). Naslednji del projekta pa je bila analiza možnosti zajema podatkov na osnovi crowdsourcinga, oblikovanje in testiranje ustreznega socialnega omrežja, ki bo omogočalo zbiranje ustreznih podatkov in oblikovanje ustreznega poslovnega modela.

Končni rezultat projekta je ustrezna specifikacija, ki nam v nadaljevanju omogoča dejanski zagon razvoja same aplikacije. Za to smo morali doseči tudi naslednje vmesne cilje, kot je izvedena analiza batimetričnih sistemov in tehnologij, izdelan načrt informacijskega sistema, enoten sistem informacijskih virov in kvalitativna analiza trga, s poudarkom na zgodnjih uporabnikih (analiza trga je osredotočena predvsem na določanje ustreznih storitev v okviru aplikacije). Končni rezultat, predlagani spletni sistem, bo združeval funkcionalnosti podvodnega zemljevida, geografskega informacijskega sistema in sistema za opazovanje sprememb v živi in neživi naravi podvodnega sveta in dejansko odpira nove možnosti in področja uporabe – poleg tradicionalnih, kot je npr. potapljaštvo, se odpirajo nove možnosti tudi na področju turizma, izobraževanja, varovanja okolja, itd.