Sodelovali so: pedagoški mentor, delovni mentor in 6 študentov. Podeželski turizem je področje, ki postaja vse bolj zanimivo za potrošniški trg. Današnje razumevanje dopustniškega časa je mnogo bolj povezano z aktivnim preživljanjem časa, izobraževanjem, s spoznavanjem novih krajev in načina življenja v njih. Projekt se osredotoča na prostor Istre, kjer je, kljub zelo dobrim potencialom za razvoj različnih oblik podeželskega turizma, ta panoga dokaj nerazvita. Razvoj podeželskega turizma bi znatno pripomogel k diverzifikaciji kmetij, spodbujanju lokalne ekonomije, novim delovnim mestom, privabljanju mladih na podeželje, krepitvi človeškega in socialnega kapitala, ohranjanju naravne in kulturne krajine ter dediščine. Projekt je socialno-podjetniška ideja s ciljem povezovanja ponudnikov (ekološke kmetije, društva, zavarovana območja, nosilci kulturne dediščine) in razvoja inovativnih turističnih produktov ter ponudbe lokalnih pridelkov po načelih pravične trgovine.

Projekt je vključeval naslednje aktivnosti:
•analiza obstoječih standardov kakovosti v izbrani panogi in identifikacija dobrih praks;
•izdelava portala, ki povezuje različne strateške deležnike ter omogoča sodelovanje in interakcijo med slednjimi;
•analiza profila in življenjskega sloga kupcev na območju slovenske in hrvaške Istre ter tržaškega območja z identifikacijo povprečnega kupca v panogi;
•analiza zmožnosti ponudnikov na obravnavanem območju ob analizi potencialov za lastno rast in razvoj teh ponudnikov;
•analiza konkurenčne ponudbe na ruralnem območju Slovenije in identifikacija primerov dobrih praks;
•analiza pripravljenosti okolja na koncept pravične trgovine z vidika različnih posrednikov proizvodov (v dotični panogi) na poti do končnega kupca.

V okviru projekta je bil izdelan spletni portal, ki bo omogočal zbiranje, pregled in predstavitev turistične ponudbe slovenskega podeželja z vidika standardov kakovosti v izbrani panogi.