Za potrebe certificiranja letal, je potrebno umeriti in potrditi ustreznost merilcev hitrosti na lahkih letalih. To se počne s pomočjo Pitot-Prandtlove cevi, ki se jo pritrdi na krilo letala. Na cevi je možno zajeti štiri meritve: dve meritvi tlaka in dve meritvi kota letala v dveh oseh.

Študenti so v okviru projekta izdelali brezžični vmesnik za Pitotovo cev. Ta je sestavljen iz dveh modulov: prvega na krilu letala in drugega v notranjosti.

Naloga študentov je bila, da razvijejo vgradno programsko opremo za oba modula.

Funkciji vgradne programske opreme modula na krilu letala, sta bili zajem meritev na Pitot-Prandtlovi cevi ter brezžično pošiljanje podatkov na drug modul, v notranjosti letala. Funkcije vgradne programske opreme na modulu v notranjosti letata, pa so bile: brezžični zajem podatkov, ki jih pošilja prvi modul, preračun vrednosti v hitrost, pošiljanje podatkov za prikaz na instrumentu v pilotovi kabini ter pošiljanje podatkov na namensko napravo za beleženje podatkov.

Praktični problemi, ki smo jih rešili tekom tega projekta so tako:

  • zajem štirih analognih vrednosti na Pitot-Prandtlovi cevi;
  • brezžičen prenos meritev v notranjost letala;
  • preračun zajetih meritev v hitrost letala ter komunikacija z instrumentom za prikaz v pilotovi kabini;
  • komunikacija z namensko napravo za beleženje podatkov (data logger).