V projektu obravnavana problematika se nanaša na področje biomehanike oz. nevromehanike in ožje, živčno-mišičnega utrujanja. Problem, ki ga podjetje do sedaj še ni povsem razrešilo se nanaša na možnost uporabe metode tenziomiografije (TMG) za spremljanje živčno-mišične utrujenosti.

Vprašanje, na katerega smo poskusili odgovoriti pa je bilo ali se parametri TMG z utrujenostjo konsistentno in veljavno spreminjajo ter omogočajo diferenciacijo različnih vrst utrujenosti (centralna/periferna, visokofrekvenčna/nizkofrekvenčna periferna) v primerjavi s trenutno veljavnimi in uveljavljeno metodo vrinjenega skrčka, t.j. mehanskega odziva mišice na električni dražljaj.

Tako so se študentje v prvi fazi projekta najprej teoretično in nato še praktično spoznali s problematiko ter z različnimi vrstami in metodami spremljanja mišične utrujenosti kot tudi z možnostmi in področji uporabe tovrstnih znanj. V drugi fazi so pripravili protokol meritev, opravili pilotne in na 10 merjencih tudi glavne meritve, s pomočjo katerih so primerjali parametre tenziomiograma s parametri mehanskega odziva mišice na električni dražljaj po različnih protokolih lokalnega utrujanja mišic iztegovalk kolena. V tretji fazi so nato podatke obdelali in jih preliminarno tudi že predstavili podjetju.

V okviru projekta so tako študentje pridobili nova teoretična in praktična znanja, ki jih bodo lahko direktno uporabili pri svojem nadaljnjem delu. Pridobljena znanja jim bodo povečala možnosti zaposlitve tako v partnerskem podjetju kot tudi na področju športa, zdravstva, ergonomije, rehabilitacije in kinezioterapije ter pri morebitnem nadaljnjem znanstveno-raziskovalnem delu.

Po drugi strani je s tem projektom partnersko podjetje rešilo praktični problem, dobljeni rezultati pa bodo neposredno vplivali na nadaljnje gospodarsko delovanje. Podjetje je spoznalo tudi profil študentov različnih študijskih programov ter s tem prišlo do novih potencialno zanimivih kadrov.