Sodelovali so: 2 pedagoška mentorja, 1 koordinator, 1 delovni mentor, 7 študentov. Namen projekta je bil analizirati delovna mesta in izbrane telesne značilnosti delavcev v podjetju ACTUAL I.T. s kineziološkega in ergonomskega vidika. V nadaljevanju je bil cilj delavcem prilagoditi vadbo glede na njihove osebne parametre in potrebe, ki izhajajo iz narave dela, ki je pretežno sedeče in v interakciji z računalnikom.

V projektu so bile obravnavane sledeče vsebine:

 1. Implementirati ustrezno telesno vadbo med delavce podjetja. Prepoznati in z vadbo primerno voditi posameznike s tveganimi antropometričnimi parametri, ki lahko nakazujejo motnje v presnovnih procesih in s tem povečano tveganje za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.
 2. Prepoznati in z ustreznim gibalno-terapevtskim pristopom voditi posameznike s prepoznano kronično bolečino v križu.
 3. Izobraziti delavce podjetja o tveganjih, ki jih za zdravje prinaša dolgotrajni sedeči položaj za računalnikom in ergonomska priporočila za izboljšanje interakcij delavca z okoljem dela.
 4. Z ustreznim izobraževanjem in vodenjem, delavce skozi vadbo usmerjati v bolj zdrav življenjski slog.

Delavcem je bil sprva predstavljen namen in cilji projekta ter podane splošne smernice zdravega življenjskega sloga. Zatem je bilo s pomočjo izbranih standardiziranih testov in vprašalnikov izvedeno testiranje zaposlenih (telesne značilnosti in gibalne sposobnosti) ter uvedena ustrezna vadba na recept, ki je bila dimenzionirana za posamezne ciljne skupine. Vadba je bila stalno spremljana in po potrebi prilagojena. Posamezniki s prepoznano kronično bolečino v križu so izvajali vodeno gibalno terapijo za povečanje gibljivosti in krepitev mišic. Delavci so bili tudi izobraženi o zavzemanju nevtralnega in razbremenilnega položaja ledvenega dela hrbtenice ter napenjanja trebušnega steznika. Ustreznost intervencije je bila ovrednotena še z zaključnimi meritvami. Ergonomsko so bila obravnavana delavna mesta v podjetju in delavci so bili izobraženi o pravilni prilagoditvi delavnega mesta svojim potrebam. Predstavljena jim je bila razbremenilna vadba s poudarkom na sprostitvi in povečanju gibljivosti ramenskega obroča in rok ter vaje za oči. Vadba je bila zastavljena kot aktivni odmori med delom. Učinek ergo-izobraževanja je bil spremljan z zaključnim vprašalnikom.

Študentje so med projektom pridobili številne strokovne in praktične veščine, predvsem izkušnjo z delom v gospodarstvu, komunikacijo z zaposlenimi, izkušnjo z organizacijo in planiranjem, tako so svoja teoretična znanja, pridobljena med študijem, umestili v realni kontekst.

Delavci v podjetju so bili deležni visoko strokovne obravnave z vidika vadbe za izboljšanje presnovnega zdravja in zmanjšanja bolečine v križu ter izboljšanje ergonomskih pogojev njihovega delavnega mesta. Največji učinek pa je projekt dosegel, v kolikor se bodo pridobljenih gibalnih navad in usmeritev delavci držali še vnaprej in tako prispevali k izboljšanju svojega zdravja in učinkovitosti.

Ob zaključku intervencije so se med zaposlenimi v povprečju pokazala izboljšanja nekaterih antropometričnih parametrov, ki izkazujejo presnovno zdravje in gibljivost sklepov:

 • Opažen je bil zmanjšan obseg pasu in indeks telesne mase
 • Znižal se je sistolični in diatolični krvni tlak
 • Zmanjšala se je maščobna masa
 • Izboljšala se je gibljivost kolčnega in ramenskega sklepa
 • Izboljšala se je hitrost izvajanja nalog z nogami
 • Navedena je bila zmanjšana stopnja bolečine v križu ter večja kakovost gibanja v bolečih predelih
 • Delavci so izrazili zadovoljstvo z ergonomskim usposabljanjem. Izvajanje razteznih vaj in vaj za oči med delom se jim je zdelo koristno in bodo z njimi tudi nadaljevali.