Cilj projekta je bil vzpostavitev sistema za štetje vozil v prometnem toku s pomočjo video-slikovnega materiala v realnem času. Izdelan sistem z uporabo ustreznih mehanskih, elektro in računalniških komponent omogoča neinvazivno nameščanje in zagotavlja nemoteči način merjenja. Merilni sistem je bil preizkušen v kontroliranem »laboratoriju« in v realnem okolju.

Vsebinsko je projekt zajemal naslednje aktivnosti:

 1. Pregled stanja tehnike na obravnavanem področju.
 2. Analiza že uveljavljenih tehnologij na področju štetja prometa in avtomatskega merjenja hitrosti.
 3. Seznanjanje z napravami, katerih delovanje temelji na omenjenih fizikalnih principih.
 4. Spoznavanje ključnih problemov obstoječih (uveljavljenih) merilnih sistemov.
 5. Spoznavanje drugih možnih variant meritev.
 6. Seznanjanje z mikroelektromehanskimi (MEMS) napravami in senzorji: “miniaturne” naprave, ki omogočajo zajem podatkov z različnimi senzorji.
 7. Analiza video-slikovnih aplikacij (hardware, software).
 8. Sodelovanje s podjetjem Appia d.o.o.

Študenti so tekom projekta razvili naslednja znanja:

 • pridobili celovit pregled nad stanjem tehnike na področju merilnih naprav za merjenje prometnih tokov,
 • osvojili programiranje in uporabno obdelavo video posnetkov,
 • spoznali ključne metode za obdelavo signalov in slik za štetje prometa iz video-slikovnega materiala,
 • razvijali in dopolnjevali tehnike, metode in veščine na področju metodologije štetja prometa z uporabo inovativnih pristopov,

• razvili sposobnost kritičnega pogleda na različne tehnološke in metodološke rešitve.