Ognjevarno oblačilo za zaščito in reševanje predstavlja kompleksen sistem, saj je izdelano iz več slojev – tekstilni sendvič: zunanjega zaščitnega sloja (z apreturo proti vnetljivosti in gorenju), vmesnega izolacijskega sloja in spodnjega sloja (podloga). Torej se fizikalno-mehanske lastnosti in tudi ognjevarne lastnosti končnega oblačila bistveno razlikujejo od lastnosti ognjevarne tekstilije.

Zelo pomembna lastnost zaščitnega oblačila za uporabnika je paroprepustnost oblačila, ker vpliva na izolacijo v izdelanem oblačilnem sistemu ter v kombinaciji s človekom in okoljem predstavlja parameter, ki vpliva na termoregulacijske odzive ljudi v delovnem okolju.

Postopek vrednotenja teh odzivov v zaščitnih oblačilih v realnem okolju in pogojih dela je praktično neizvedljiv, zato je namen projekta pristopiti k rešitvi problema s simulacijo termoregulacije telesa z numeričnim modelom in rezultate raziskave vključiti v razvoj oblačilnih sistemov za zaščito in reševanje. Cilj projekta je obdelati različne tekstilije z ognjevarnimi apreturami, jih analizirati, izdelati tekstilni sendvič in izvesti simulacijo odzivov telesa za ekstremne pogoje dela.