V okviru razpisanega projekta je bil namen udeleženim študentom omogočiti, skladno s poslovno in tehniško strategijo podjetja SMM, proizvodni sistemi d.o.o., razviti strokovne kompetence, omogočiti pridobivanje praktičnih izkušenj in možnosti razvijanja tehniških zamisli pri obvladovanju obsežnih investicijskih projektov s poudarkom na mehatronskih sklopih elementov strojev in naprav. Pri obravnavi tovrstnih sistemov je potrebno opraviti več različnih analiz in simulacij, tako na čisto strojniškem, kakor na krmilnem sistemu in prav tako na celotnem sklopljenem sistemu, ki vključuje mehanske, pogonske, krmilne, regulacijske, informacijske komponente in senzoriko.

Mnoge potrebne in zahtevane analize temeljijo na varnostnih pogojih in standardih, ki se naslanjajo na specifičnosti projektov oziroma izdelkov.

Udeleženi študentje so se v okviru projekta spoznali z obsegom in vrstami potrebnih sistemsko specifičnih analiz, s potrebnimi dokumenti, ki jih narekujejo in opredeljujejo tehniški predpisi ter standardi, z evropsko direktivo na področju strojegradnje in postopki urejanja celovite projektne dokumentacije z vsemi zahtevanimi analizami za izvedbo, prikaz in primerjavo rezultatov ter spremljanje dokumentacije za mala in srednje velika podjetja.

Cilj projekta je bil:

  • študentom predstaviti metode reševanja kompleksnih večplastnih heterogenih problemov, ki jih s sabo prinaša mehatronika,
  • študente spoznati s primernimi, v podjetju uporabljenimi specializiranimi metodami reševanja zahtevnih problemov in
  • jim omogočiti identifikacijo in prenos strokovnih znanj pridobljenih v času študija v realno tehniško — gospodarsko okolje.