Glavni namen projekta je bil preučevanje in ocenjevanje zahtev delovnih mest, kjer je potrebna specifična osebna varovalna oprema. Omejili smo se na tri delovna mesta: delovno mesto medicinske sestre, delovno mesto gasilca in delovno mesto rudarja. Poglobljeno preučevanje delovnih mest, kjer je potrebna specifična varovalna oprema je za podjetje Prevent&Deloza d.o.o. velikega pomena, saj ima razvojna funkcija v njihovem podjetju pomembno vlogo in tudi sami veliko vlagajo v razvoj.

Za področje medicine/zdravstva smo se omejili na tri vsebinske sklope:

  1. stanje delovnih oblačil na področju medicine (bolnice, zdravstveni domovi),
  2. zgodovinski pregled in predstavitev delovnih oblačil v bolnicah, zdravstvenih domovih,
  3. zahteve ergonomskega udobja v medicini; standardi za antropometrijo s predlogi za izvajanje optimalnih delovnih gibov.

Preučevali smo tudi delovno mesto gasilca v ekstremnih razmerah. Pri tem smo se osredotočili na:

  1. standardizacijo za področje osebne varovalne opreme za zaščito pred vročino in plamenom, gorečimi delci, obremenitev ljudi,
  2. kompatibilnost osebne varovalne opreme gasilca,
  3. ergonomsko udobje gasilca; vpliv gibov človeka na ergonomsko udobje; pregled gibov, ki jih gasilec izvaja pri intervenciji in analiza z uporabo programskega paketa Jack 7.0.