Aplikacije vseprisotnega računalništva je mogoče opaziti na mnogih področjih. Vseprisotno računalništvo pa postaja vse pomembnejše tudi v zdravstvu. Leta 2004 je Evropska komisija izdala Sporočilo o praktičnem izvajanju določb nekaterih direktiv, in sicer 89/391 EGS (okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu), 89/654 EGS (o delovnih mestih), 89/655 EGS (delovni opremi), 89/656 EGS (osebni varovalni opremi), 90/269 EGS (ročnem premeščanju bremen) in 90/270 EGS (slikovnih zaslonih) ter 2003/88/EC (delovnem času). Vse omenjene direktive se ukvarjajo z obremenitvijo delavcev na delovnih mestih, ki jih naslavlja tudi predlagani projekt.

Projekt je tako usmerjen predvsem na področje preventivnega zdravstva, konkretno na področje merjenja aktivnosti, ki temelji na uporabi vseprisotnih naprav za vzpodbujanje zdravega načina življenja skozi fizično aktivnosti in upravljanju ter preprečevanju tveganj nastanka bolezni. Študije kažejo, da je redna fizična aktivnost eden izmed najpomembnejših faktorjev za zdravo in kvalitetno življenje. Znižuje namreč tveganje obolenja za kroničnimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak, povišan pritisk, debelost, depresija in osteoporoza, ter je lahko v določenih primerih celo učinkovitejša od klasičnega zdravljenja.

Cilj, ki smo si ga zastavili v začetku projekta je razvoj prototipa mobilne aplikacije, ki je namenjena informiranju in promociji zdravja na delovnem mestu. V primeru sedečih oz. pasivnih delovnih mest s pomočjo aplikacije promoviramo in aktivno opozarjamo zaposlene na nevarnosti ob zapostavljanju fizične aktivnosti. Na drugi strani, v primeru delovnih mest z velikimi fizičnimi napori, skrbimo za opozarjanje na nevarnost, katerim so izpostavljeni delavci na takšnih delovnih mestih (preobremenjenost). Poleg same mobilne aplikacije, pa smo želeli izdelati tudi študijo specifike delovnih mest in njihove povezanosti s tveganjem za razvoj poklicnih bolezni in poškodb.