Zdravstveni delavci so že dalj časa identificirani kot rizična skupina delavcev za poškodbe hrbtenice. Delo v zdravstveni negi zahteva nenehno fleksijo in ekstenzijo telesa ter dvigovanje bremen. Aktivnosti, ki so povezane z dvigovanjem oz. premeščanjem pacientov predstavljajo za negovalno osebje največjo fizično obremenitev in so po njihovem mnenju najpogosteje povezane s poškodbami. Raziskave biomehaničnih obremenitev in človeškega napora v obliki sil so izpostavile aktivnosti v zdravstveni negi, kot so dvigovanje in obračanje pacienta na postelji, premeščanje pacienta s postelje na nosila ali invalidski voziček, z vozička na stranišče in obratno, ki vsebujejo veliko tveganje za pojav bolečine ali poškodbe hrbtenice.

V projektu smo opazovali negovalni tim v podjetju Sončni dom d.o.o. z ergonomskega vidika, njegove zmožnosti in sposobnosti, kot tudi meje, v katerih se določena zahtevnost preloži na človeka, ne da bi pri tem bilo prizadeto njegovo psihično in fizično zdravje. V projektu smo z ergonomijo kot interdisciplinarno znanostjo poskušali najti rešitev za metodološke in praktične probleme v zvezi s premeščanjem starostnikov in uporabnikov storitev v institucionalnem varstvu podjetja Sončni dom d.o.o. Vsekakor obstajajo posebno neprimerni delovni pogoji, ki predstavljajo za zaposlene dodatne obremenitve. Ergonomija in ergonomski pristopi poudarjajo tudi pomembnost antropometrije in njene zakonitosti, s katerimi skušamo vpeljati uporabo ergonomsko tehničnih pripomočkov in pravilnih pristopov k ročnemu premeščanju oseb.