S strmim porastom sistemov za zbiranje podatkov v bolnišnicah, se odpirajo tudi nove možnosti na področju analize le-teh. Kljub temu, da uporaba takšnih sistemov za zbiranje podatkov odpira tudi možnosti za večjo zanesljivost in varnost dela v kličnem okolju, se v praksi število napak in poškodb v procesu obravnave pacienta v bolnišnicah nenehno povečuje.

V tem projektu želimo prikazati pomen rednega spremljanja indikatorjev kakovosti in varnosti v bolnišnicah ter prispevati k izboljšanju trenutnega stanja z razvojem prototipa napovednega modela za oceno možnosti rehospitalizacije bolnika ob odpustu iz bolnišnice. Posebno dodano vrednost projektu daje sodelovanje s podjetjem Marand d.o.o. in možnost integracije izsledkov tega projekta v njihov klinični informacijski sistem, ki sodi v sam svetovni vrh.

Projekt »Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem informacijskem sistemu« je vključeval pripravo študije o spremljanju kazalnikov kakovosti in varnosti v bolnišničnem okolju, implementacijo in evalvacijo prototipa napovednega modela za oceno ogroženosti pacientov. V teoretičnem delu so študenti zajeli širok spekter spremljanja kakovosti v bolnišnicah držav EU in ZDA. V empiričnem delu so se posvečali predvsem razvoju napovednih modelov za specifično področje – tj. napoved tveganja za ponovno hospitalizacijo pediatričnih pacientov.