Vgrajeni elektronski sistemi za rokovanje s podatki na satelitih in pripadajočih vesoljskih aplikacijah predstavljajo kritične sisteme v smislu uspešnosti vesoljskih misij, saj so podvrženi mnogim tako predvidljivim kot nepredvidljivim vplivom vesolja. Namen predlaganega projekta je bil pričeti raziskave in razvoj v smeri priprave osnovnih gradnikov simulatorja posameznih sevalnih dogodkov in razvoja ter analize postopkov zaznave, odpravljanja in blaženja napak na nivoju vgrajenih sistemov z namenom zagotavljanja strpnosti do napak.

Poglavitni cilji predlaganega projekta so:

  • klasifikacija učinkov sevanja na polprevodniške strukture in najbolj občutljive elektronske elemente vgrajenih sistemov,
  • analiza verjetnosti dogodkov glede na višino in tip orbite,
  • izvedba naključnega generatorja dogodkov glede na verjetnostni model orbite in
  • izvedba ter analiza postopkov zaznave ter odpravljanja napak na osnovi programirljivih logičnih vezij.