naslovna
Nedeljsko dogajanje na sejmu AGRA
23. 8. 2015
Razstava PKP projektov
Študentje rišejo prihodnost
2. 10. 2015

Na AGRI tudi o hidroponskem načinu pridelave hrane

dva

Program Po kreativni poti do praktičnega znanja se že tretji dan predstavlja na Kmetijsko -živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Danes so se na stojnici predstavili študenti na projektu Izdelava hidroponske raztopine iz komposta, ki se je izvajal v sodelovanju Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in podjetja KOGAL Karli Udovičič  s.p.

O projektu in izdelavi hidroponske raztopine iz komposta so vse obiskovalce zelo dobro podučili sami študenti.

Količine pridelanih organskih odpadkov naraščajo, s tem pa potreba po čimbolj učinkoviti predelavi le teh. Prav tako naraščajo potrebe po pridelani hrani. Hidroponski način pridelave hrane daje večje pridelke, vendar zaradi uporabe mineralnih gnojil z vidika trajnosti ni najboljši zaradi omejenosti virov (energijsko potratna sinteza NH4NO3, rudarjenje). Hidroponska pridelava je možna tudi na degradiranih zemljiščih. Zato bi lahko s kvalitetno reciklažo rastlinskih hranil iz komposta lahko pridobili nov vir hranil za potrebe pridelave hrane ter s tem prispevali k izboljšanju načina predelave organskih odpadkov in proizvodnje hrane.

Uporaba hidroponske hranilne raztopine iz organskih gnojil/kompostov je v svetovnem merilu slabo raziskana tema, ki pa ima velik  potencial uporabnosti. Pridobivanje in uporaba hranilne raztopine iz komposta izboljša učinkovitost reciklaže biorazgradljivih odpadkov, hkrati pa na ta način, iz končnega produkta, komposta, pridobimo dva nova proizvoda in sicer hranilno raztopino, ter organsko snov z manjšo vsebnostjo hranil, ki se lahko uporabi za izboljšanje tal ali kot alternativni vir energije.

Pri projektu smo želeli raziskati alternativni način uporabe komposta iz biološko razgradljivih odpadkov. Iz pripravljenega komposta smo pridobili raztopino vodotopnih snovi/hranil, ki jih vsebuje kompost (t.i. kompostni čaj). To raztopino smo nato primerno obdelali, ter jo uporabili kot hranilno raztopino v hidroponskem sistemu pridelave rastlin. Pri projektu smo izvedli ekstrakcijo hranilne raztopine, postavili opremo za obdelavo in skladiščenje hranilne, proučili stabilnost kompostne raztopine ter izboljšali stabilizacijo le-te. Skozi projekt smo izvedli laboratorijske analize fizikalno-kemijskih in mikrobioloških lastnosti kompostnega ekstrakta, kalilno/rastne teste fitotoksičnosti ter spremljali vplive različno obdelanih kompostnih ekstraktov na rastne parametre rastlin.