Dogajanje v pritličju stavbe Slovenijales, v lasti Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami d.d.

Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d. je prepoznalo priložnost vključitve v projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja, zato so pristopili k sodelovanju. Skupaj s študenti Fakultete za arhitekturo, pedagoško mentorico go. Alenko Fikfak in delovnima mentorjema Štefanom Štefetom in Urško Kalčič so soustvarili projekt z naslovom Potenciali, možnosti in preobrazba urbanih območij v transformaciji – oblikovanje scenarijev razvoja.

Ker ima Triglav, upravljanje v lasti stavbo Slovenijales in je bila stavba tudi predmet raziskovalnega projekta, so izkoristili priložnost in v sejni sobi slikovito predstavili potek dela in končni rezultat na projektu. Študentje so pod vodstvom mentorjev izdelali 6 natančno obdelanih scenarijev umestitve prostorskih elementov v dve izbrani lokaciji in sicer Plava laguna in BTC city. Raziskali so sodobni model poslovne stavbe in kako ta definira »brezčasnost« sodobnega življenjskega ritma ter na kakšen način se v poslovnost prepletajo navidezne nekompatibilne vsebine, ki le –te dopolnjujejo.

Makete scenarijev in predstavitev posameznega predloga si lahko ogledate na razstavi v pritličju poslovne stavbe Slovenijales, ki bo na ogled tudi v prihodnjem tednu. Poleg omenjenega projekta si lahko ogledate razstavo tudi preostalih dveh projektov Fakultete za arhitekturo: Pilotna študija umestitve in oblikovanje števca za kolesarje in Super mikroklima v bivanjskem prostoru. Študentje so pod okriljem mentorjev iskali optimalne pogoje za umestitev kolesarskega prometa v urbano krajino v priobalnem območju Slovenije, izdelali predlog izboljšav ter v sodelovanju s FRI- izdelali podlago za interaktivno aplikacijo za zajem in zbiranje podatkov za nadaljnjo statistični in analitično obdelavo. Študentje projekta Super mikroklime pa so preučevali mikroklimo v bivanjskih prostorih predvsem z anketami in pol–strukturiranimi intervjuji v katere so vključili potencialne naročnike zunanjega partnerja Damenhaus Prestige.

Projekti so zasnovani zelo interdisciplinarno, vanje so vključeni študentje ter pedagoški mentorji različnih fakultet z namenom pogleda na problematiko z več zornih kotev. V projektih, ki so se izvajali pod okriljem Fakultete za arhitekturo, so sodelovali tudi študentje ekonomije, računalništva in informatike in medicine, medtem ko so študentje arhitekture zelo dobro sodelovali tudi s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, zato se je v razstavo vključilo tudi vseh 10 projektov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
Z ogledom razstave pridobite lep pregled nad končnimi rezultati, v katere so ustvarjalci vložili veliko svojega truda in znanja.

Vljudno vabljeni na razstavo v pritličje poslovnega objekta Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana.

Drugi teden v oktobru se razstava seli v prostore Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, v nadaljevanju pa tudi v prostore Fakultete za arhitekturo.