Sejem štipendiranja in visokega izobraževanje Zagreb in Rijeka

Razstava PKP projektov
Študentje rišejo prihodnost
2. 10. 2015
NMUL5305-resized1200
Stik z gospodarstvom v Celju
21. 10. 2015

Sejem štipendiranja in visokega izobraževanje Zagreb in Rijeka

ZG_skupinska

Projekti programa Po kreativni poti do praktičnega znanja se predstavljajo na sejmu visokega šolstva in štipendij v Zagrebu in Reki. Študentje so se v Zagreb na stojnici predstavili z dvema projektoma Univerze v Ljubljani »Živa fakultetna stavba: spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije« Filozofske fakultete in »Optimizacija stroškov porabe energije v nakupovalnih središčih« Fakultete za elektrotehniko. Z enim projektom so se predstavili študentje Univerze v Mariboru »Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline« , Fakultete za turizem. V Reki pa so se študenti Univerze v Ljubljani, Fakultete za pomorstvo in promet predstavili s projektom Zaznavanje učinkov EMS v prometu z uporabo programljivega radia ter študenti Univerze na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, s projektom Identifikacija ribiških proizvodov in sledenje deklaraciji

V Zagrebu so 13. oktobra odprli 11. Sejem štipendij in visokega šolstva. Letos se slovensko visokošolstvo tam predstavlja skupaj, povezano s sloganom “Study in Slovenia”. Slavnostna govornica na odprtju sejma je bila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Na sejmu se je predstavilo 85 institucij in 28 študentskih organizacij iz 19 evropskih držav, Azije in Severne Amerike. Na okrogli mizi po otvoritvi je državni sekretar MIZŠ udeležencem predstavil sistem visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Drugi del sejma je potekal 15. oktobra v Reki, kjer se je predstavilo 37 institucij, ki so informirale hrvaške študente o možnostih izobraževanja in štipendiranja v tujini.

Na sejmu v Zagrebu so se predstavili:

Živa fakultetna stavba: spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije – Univerza v Ljubljani, Filozofske fakulteta
Spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije”, ki je potekal v okviru programa ”Po kreativni poti do praktičnega znanja”. Projekt je povezal strokovnjake, študente in podjetja za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Ključni inovativni vidik tega projekta, ki je prečkal ločnico med humanistiko in tehniškimi vedami, je vključevanje uporabnikov javnih stavb v razvoj tehnoloških rešitev, ki spodbujajo varčno rabo energije. V projektu so razvili mobilno aplikacijo Zelena FF ter interaktivni sistem za prikazovanje informacij o porabi energije na Filozofski fakulteti, ki so povezane z drugimi obvestili, kot so prihodi avtobusov LPP, informacije o sistemu Bicikelj, vremenska napoved in nasveti za varčevanje.
Bistveno za uspeh projekta ”Živa fakultetna stavba” je bilo to, da je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študentje etnologije in kulturne antropologije, elektrotehnike, računalništva in informatike, psihologije ter grafičnega oblikovanja so ob pomoči mentorjev razvili in v praksi preizkusili inovativne pristope, s katerimi uporabnike spodbujajo k varčnim praksam.
Optimizacija stroškov porabe energije v nakupovalnih središčih – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Namen projekta je bila analiza nakupovalnih središč z energetskega vidika, predvsem v smeri iskanja strategij za nižanje stroškov porabe energije, pri čemer so zagotovljeni pogoji ugodja obiskovalcev. Ekipa se je izziva lotila sistematično, saj so se najprej poučili o porabnikih energije, ki so prisotni v nakupovalnih središčih. Opravili so analizo porabe energije enega izmed nakupovalnih središč, izdelali toplotne in električne modele, ter energetsko izkaznico tega središča. Zasnovali so lastni merilni sistem za merjenje električne moči porabnikov na Arduino platformi in ga vgradili v trgovski objekt. Raziskali so tudi vključitev nakupovalnih središč v trg z električno energijo na podlagi virtualnih elektrarn. Študenti so na podlagi analiz ugotovili, da lahko pri toploteki optimizirajo režim delovanja naprav ter s tem dosežejo tudi do 30% prihranek v porabljeni energiji.

Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline – Univerze v Mariboru, Fakultete za turizem
Logarska dolina je bila razglašena za krajinski park leta 1987 zaradi velike biotske pestrosti, številnih naravnih znamenitosti in kulturne dediščine ter same ohranjenosti območja. Študenti Fakultete za turizem so si v sodelovanju z Logarsko dolino d.o.o. prizadevali nadgraditi trajnostno usmeritev turizma v Logarski dolini s poudarkom na izkoriščenosti naravnih potencialov območja ter socialnih potencialov območja, trajnostni rabi naravnih virov, ohranjanju narave ter varovanju kulturne dediščine.

Na sejmu v Reki so se predstavili:
Zaznavanje učinkov EMS v prometu z uporabo programljivega radia – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet
Projekt je potekal v sinergiji s študenti elektrotehnike, pomorstva in promete ter študentov medicine. Študentje so skozi projekt ocenjevali časovno/krajevno prisotnost motilnikov GPS v koščku rediofrekvenčnega spektra in pripravili navodila za izogibanje področjem, kjer se ti signali pojavljajo kot podpora sistemu CarSharing, ocenjevali so EMS, ki jih povzroča promet.
Študentje Fakultete za elektrotehniko so izdelali zajemalno napravo za elektromagnetna sevanja. Cilj, ki so si ga postavili glede na že dobljene rezultatne poskuse v prvem mescu, je bil spremljanje potencialno nevarne rabe RF spektra v prometu (namerni motilniki GPS/GNSS), zaradi katerih se storitve, ki jih nudi partner v projektu Result d.o.o., ogrožene. Študentje Fakultete za pomorstvo in promet so izvajali meritve na različnih lokacijah, medtem ko so študentje Medicinke fakultete na ljubljanskem obroču izvedla profesionalno meritev EMS.
Študente so tekom projekta strokovno usmerjali pedagoški mentorji Matej Bažec, Boštjan Batagelj in Franc Dimic in mentorji iz gospodarstva Marko Gombač in Peter Gajšek.

Identifikacija ribiških proizvodov in sledenje deklaraciji – Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Študentje različnih študijskih smeri (računalništvo in informatika, biodiverziteta, sredozemsko kmetijstvo) Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, študent managementa Fakultete za management in študent biologije, Biotehniške fakultete so izpostavili problem namernega in/ali nepravilnega označevanja ribiških proizvodov. V okviru projekta so razvijali hitro, poceni in zanesljivo metodo identifikacije ribjih proizvodov, ki so na voljo v ribarnicah in pri drugih ponudnikih.
Za potrebe spletne aplikacije so študentje zbirali podatke o ulovu izbranih vrst in ribolovnih orodjih po šifrantih FAO s področja ribištva. Na terenu in v laboratoriju je potekalo vzorčenje z metodami molekularne biologije in druge aktivnosti, ki so bil potrebne za izdelavo molekularnih sond za real-time PCR.
Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.slediribi.si.
Študente so tekom projekta strokovno usmerjali pedagoški mentorji Branko Kavšek, Dunja Bandelj in Štefan Bojnec) in mentorji iz gospodarstva Urška Čepin in Bojan Marčeta.