Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je v okviru praznovanja 10 – letnice fakultete organizirala dogodek z naslovom Stik z gospodarstvom. V tem času je fakulteta stkala pomembne stike z gospodarstvom, še posebej pa so ponosni na tvorno sodelovanje z gospodarstvom v okviru 12 projektov PKP, ki so bili izbrani v okviru 2. Javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja.
Uvodoma je dekan fakultete Bojan Rosi predstavil znanstveno-raziskovalno delo, ki poteka v sodelovanju z gospodarstvom in poudaril, da je logistika znanstvena interdisciplinarna veda, ki presega zgolj logistiko za promet, transport in skladiščenje. V nadaljevanju je predstavnica sklada, mag. Sabina Rajšelj, izpostavila pomen povezovanja izobraževalne sfere z gospodarstvom, predvsem v povezavi z izvajanje projektnih aktivnosti, kjer imajo študenti priložnost aplicirati svoja znanja na realnih praktičnih primerih in se na ta način opremiti s kompetencami, ki jih gospodarstvo potrebuje.

Dogodek so popestrili študenti, ki so s pomočjo pedagoških ali delovnih mentorjev kompetentno zagovarjali svoje delo na slednjih projektih:

  • projekt Dodajanje novih prodajnih poti in uvedba nove tehnologije označevanja pošiljk, ki je potekal v sodelovanju s podjetjem Reca d.o.o.
  • projekt Možnosti integracije tehnologije eye tracking v ocenjevanje cestne prometne varnosti v sodelovanju s podjetjem Oculus d.o.o.
  • Optimizacija agilne oskrbovalne verige telekomunikacijske opreme v sodelovanju s podjetjem Amis d.o.o.
  • Inovativni pristopi pri organizaciji oskrbovalne verige v sodelovanju s podjetjem Roboteh d.o.o.
  • Način uvedbe pametnih števcev za odčitavanje dejanske porabe pitne vode v sodelovanju s podjetjem Mariborski vodovod jp d.d.