Mestni (javni) prevoz je ključnega pomena za funkcionalnost vsakega urbanega mesta. Kakovosten mestni prevoz vpliva na funkcionalnost samega mesta in seveda zmanjšuje število avtomobilov na cestah. Širša novomeška regija, je kot ključno industrijsko središče močno odvisna od mestnega prevoza. Žal, ima novomeški mestni prevoz še vedno relativno šibek učinek na prometno povezanost širšega območja. V bistvu njegova funkcionalnost ni bila nikoli sistematično znanstveno raziskovana.
Naš projekt naslova “Analiza omrežja novomeškega mestnega prevoza”, temeljil je na ideji interdisciplinarne preiskave novomeškega mestnega prevoza. V fokus projekta smo dali nabiranje podatkov o uporabi, splošni funkcionalnosti in (časovni) efikasnosti javnega prevoza. Podatke smo nabirali predvsem od rednih uporabnikov samega prometa, katere smo tudi prosili za nasvete oz ideje za izboljšavo. Še bolj zanimivo je bilo nabirati podatke od nerednih uporabnikov oz ljudi ki javnega prometa ne uporabljajo, in poskušati razumeti razloge za to. Kot posebno vprašanje smo ispostavili želje po dodatnih linijah. Namreč, s predstavitvijo prometnega sistema kot omrežja (grafa), bo lažje razumeti zakaj je nekje zaželjena neka nova povezava. Preiskovali smo tudi časovno frekvenco avtobusnih povezav. Poudarjamo, da takšni podatki ob začetku našaga projekta niso bili na volj, kar pomeni da je naš projekt prispeval nove in unikatne podatke glede zadovoljstva Novomeščanov javnim prevozom v njihovem mestu.
Nabiranje podaktov smo ustavarili skozi sistem anketiranja, ki je izveden kot spletna anketa dostopna na www.anketa.fis.unm.si ter skozi terensko anketiranje, ki je predvsem potekalo pred nakupovalnimi centri ob sobotah. S te dve sočasne strategije smo poskušali dobiti podatke od čim več skupin ljudi (na eni strani tipično mlajše osebe ki pogosto uporabljajo internet, in ba drugi strani ostali ki smo ih poskušali ujeti na terenu). Žal nam ni uspelo anketirati zaposlence javnega prevoza (voznike avtobusov), ki so zarad dopustov bili veliko manj dostopni. Po končanem anketiranju bomo podatke obravnavali s pomočjo splošne statistične analize ter bolj sodobne metodologije kot je analiza omrežij.
V naše delo konstruktivno vključila Mestna občina Novo mesto (MONM). Imeli smo sestanke s g. Boštjanom Grobler, ter s g. Juretom Duh, ki je strokovnjak za promet. MONM je dala ključne nasvete za izboljšavo ankete in navodila glede najbolj odprtih vprašanj ki je treba izpostaviti v anekti. Pričakujemo, da bo ta stik s MONM močno prispeval k bodočem sodelovanju med našo Fakulteto in Občino. MONM nam je tudi posredovala podatke od ene druge (od nas neodvisne) ankete, ki je bila izvedena sočasno s našo. V našo analizo bomo vključili oba podatkovja.
Ker anketa še vedno poteka, žal ta trenutek nimamo gotovih podaktov. Podatki seveda bodo kmalu na voljo, in jih bomo posredovali Občini. Ključni rezultat projekta, poleg pridobljenih podatkov, je seveda novo znanje ki so ga študenti pridobili skozi sistematično analizo na znanstveni ravni. Nenazadnje je bilo sodelovanje z udeleženim podjetjem Konvikt izjemna priložnost za študente. Upamo, da bo celotno početje sprožilo nove ideje in nova vprašanja, ki bodo morebitno peljale v smeri novih projektov in sodelovanj, tako med študenti kot z gospodarstvom in s MONM.