Spremljanje zanimivega dogodka v živo, ogled kino predstave ali ogled športnega dogodka na televiziji so stvari, ki jih povezujemo z načrtovanjem časa. Vse pogosteje v ta namen uporabljamo informacijske rešitve. Najpogosteje uporabimo kar spletni iskalnik in na tako poiščemo potrebne informacije. Slaba stran takšnega pristopa je v tem, da moramo iskati informacije na različnih mestih v spletu, kar je praviloma precej zamudno. Tudi, če se omejimo na primer samo na televizijo, hitro ugotovimo, da nam brskanje po spletnem TV sporedu lahko vzame veliko časa. Pri več kot 100 razpoložljivih programih ni enostavno ugotoviti kdaj in na katerem programu bo potekal prenos težko pričakovanega športnega dogodka. Ker je naš prosti čas dragocen, potrebujemo informacijsko rešitev, ki bo takšna iskanja poenostavila in nas hkrati pravočasno opozorila na dogodek.
Naša ideja je bila, da pri razvoju takšne informacijske rešitve uporabimo obstoječe podatke, ki v spletu že obstajajo (spletni TV sporedi, sporedi kino predstav, ipd.), jih pretvorimo v enotno obliko in ponudimo uporabnikom v okviru Google koledarja. V okviru projekta smo preverili tudi varnostni vidik uporabe.
Glavni problem, ki smo ga reševali v okviru projekta, je poenostavljanje iskanja dogodkov v različnih spletnih virih in izvedba obveščanja / opozarjanja na tiste dogodke, ki nas v resnici zanimajo. Pogosto pri iskanju dobimo zadetke, ki nas prav nič ne zanimajo, a nam kljub temu jemljejo dragocen čas. Velik kradljivec časa je npr. “brskanje po TV sporedu” ali v najslabši obliki surfanje po TV programih. Posledično pogosto slišimo, da otroci preveč časa preživijo pred televizijo, a žal starši nimajo primernega orodja, s katerim bi lahko v naprej poiskali in izbrali primerne oddaje. Tudi ta problem lahko rešimo z isto informacijsko rešitvijo.
Ob pregledu obstoječih spletnih TV sporedov smo ugotovili, da so le ti zelo omejeni pri iskanju. Pogosto iščemo npr. na katerem programu in ob kateri uri se bo začela neka oddaja ali nek športni dogodek. Edini nam znani slovenski portal, ki je do sedaj to omogočal, je http://www.spored.tv/. Z našo idejo smo naredili še korak naprej. Z uporabo web-scrappinga smo pridobili podatke iz spletnih TV sporedov, spletnih programov kino predstav in portalov športnih rezultatov ter jih pretvorili v enotno obliko za uporabo s strani spletne in mobilne aplikacije, ki smo ju izdelali v ta namen. Z njuno uporabo nato izberemo dogodke, ki se zapišejo v Google koledar. Zaradi intenzivne in specifične uporabe podatkovnih baz, smo preverili tudi nekatere nove pristope in orodja, ki se uveljavljajo v povezavi s spletnimi ter mobilnimi aplikacijami. Preverili smo tudi varnostni vidik uporabe takšne aplikacije.