Na projektu je sodelovalo 10 študentov, ki sta jih usmerjala delovna mentorja Marko Gombač iz podjetja Result računalniški sistemi d.o.o. in dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja ter pedagoški mentorji: dr. Franc Dimc in dr. Matej Bažec s Fakultete za pomorstvo in promet, UL in dr. Boštjan Batagelj s Fakultete za elektrotehniko, UL.

Študentje so skozi projekt ocenjevali časovno/krajevno prisotnost motilnikov GPS v koščku radiofrekvenčnega (RF) spektra in pripravljali navodila za izogibanje področjem, kjer se ti signali pojavljajo, kot podporo sistemu CarSharing (CS), ocenjevali so EMS, ki jih povzroča promet, v sodelovanju s partnerskim podjetjem Result so sestavljali zbirko izbranih podatkov meritev RF spektra in obenem spremljali potencialno nevarno rabo RF spektra v prometu (namerni motilniki GPS/GNSS). Na osnovi rezultatov so ocenili škodljivosti bioloških učinkov ugotovljenih virov EMS v prometu.