Gospodarske, kulturne in izobraževalne organizacije kot so gledališča, muzeji, trgovski centri, restavracije, šole in fakultete, beležijo velike fluktuacije različnih obiskovalcev, katerih število je odvisno od mnogih dejavnikov kot so npr. vreme, dogodki vezani na koledar in dela prosti dnevi, plačilni dnevi, oglaševalske akcije itd. Posledično je kakovostna analiza teh podatkov ključna za njihovo uspešno delovanje. Pogosto podatkovne odvisnosti niso očitne, zato je za njihovo odkritje potrebna poglobljena učinkovita računalniška vizualizacija in analiza, ki lahko ključno vpliva na procese odločanja v organizacijah. Predlagana tematika projekta sodi na širše področje tako imenovanih “pametnih mest”, kjer se s pomočjo tehnologije izboljšuje mestne življenjske pogoje.

Preko obeh sodelujočih organizacij (muzej in podjetje) smo pridobili podatke iz evidence obiskanosti. Podatki so bili na voljo v surovi obliki (npr. excel tabele, podatki porazdeljeni po razstavah in po vhodih ipd.), zato jih je najprej bilo potrebno pretvoriti v za računalniško obdelavo prijazno obliko. Izvedli smo uvoz podatkov preko CSV formata v MySQL podatkovno bazo. Dostop do baze pa smo omogočili preko ustreznega poizvedovalnega vmesnika oz. spletnega servisa na naslovu http://lalg.fri.uni-lj.si/obisk/obisk.php.

Glavni namen projekta je bil poiskati potencialne dejavnike vpliva na obiskanost organizacij. Preden smo se lotili dejanske vizualizacije smo morali poiskati in natančneje opredeliti same dejavnike, ki jih bomo upoštevali. V okviru tega smo izvedli sestanek po tehniki možganske nevihte – tehniko je študentom predstavil delovni mentor iz podjetja. Prav tako smo po sestanku nekaj časa posvetili analizi in opredelitvi potenciala posameznega dejavnika. Na podlagi analize smo opredelili dejavnike. Nato smo se lotili črpanja podatkov o izbranih dejavnikih vpliva: pridobili podrobne časovne podatke o vremenu, količini padavin, koledarskih dogodkih, itd. Podatke smo z z ustreznimi v ta namen implementiranimi orodji in ostalimi računalniškimi prijemi uvozili v zgoraj omenjeno podatkovno bazo.

V skladu z namenom projekta smo izdelali več vizualizacij podatkov, ki na različne načine prikazujejo odnose med obiskanostjo organizacij in dejavniki vpliva. Tako smo izdelali več vizualizacij oz. analiz. Nekaj primerov:

  • Obiskanost muzejskih razstav po dnevih v tednu na primeru razstave Obrazi Ljubljane – vključuje prikaz razslojenosti po vrsti obiskovalcev.
  • Obiskanost trgovskega centra po dnevih v mesecu in prikaz vpliva padavin na obiskanost.
  • Porazdelitev obiskov po vhodih/izhodih trgovskega centra – geografski prikaz obiskanosti na zemljevidu.

Vsa orodja za vizualizacijo in analizo so bila preizkušena na realnih podatkih o obiskanosti in dejavnikih vpliva. Izvorna koda izdelanih orodij je obliki programskih paketov dostopna na portalu github preko podstrani gh-pages. Naslov projekta je https://github.com/jurem/obisk (vizualizacije so shranjene v vejitvi gh-pages). Ogled vizualizacij pa je možen tudi preko http://jurem.github.io/obisk/. Prav tako so vizualizacije primerne za izvajanje v okviru odprtih, prenosljivih tehnologij (npr. bootstrap, jquery, highcharts, itd.), posledično jih je moč prikazati v navadnem spletnem brskalniku.

Sodelujoči študenti so tekom projekta nadgradili svoje obstoječe znanje, pridobljeno na fakulteti, še s praktičnega vidika preko sodelovanja s podjetjem in organizacijo z družbenega področja. V obeh so dejansko tudi izvajali del svojih aktivnosti in preko tega spoznali način njihovega dela. Večjih odstopanj od predvidenih aktivnosti ni bilo. Vpeljali smo celo dodatno aktivnost, izdelava predstavitve našega dela v obliki članka na konferenci.