Spletne aplikacije so se že pred časom zelo razširile in mnoge so postale praktično nepogrešljive. V zadnjem času pa je zelo porasla tudi popularnost pametnih prenosnih telefonov in tablic. Naš cilj je bil nadaljnji razvoj oz. študij pilota za aplikacijo Kvizko, ki smo jo pričeli razvijati pred približno dvema letoma in jo pričenjamo uporabljati za e-poučevanje oz. e-učenje. Vanjo smo vključili statistične metode za spodbujanje reševalcev kvizov, na novo pa smo preučevali tudi varnostne mehanizme na mobilnih napravah, kot so pametni telefoni in tablice. Glavni poudarek projekta je bil delo na programski opremi za e-učenje, ki omogoča interaktivno in izzivov polno pridobivanje novega znanja. Da bi aplikacijo približali čim večjemu številu uporabnikov, smo se poslužili aktualne tehnologije, ki nam omogoča večjo interaktivnost in dostopnost do takšnih materialov. Sledila je nova prenova in postavitev bistveno poenostavljenega sistema vzdrževanja, ki omogoča učinkovito uporabo z upravljalnega in administrativnega vidika. V pripravi je nova pilotska aplikacija eQuiz, ki jo bodo v šolskem letu 2015/16 uporabljali študente Fakultete za računalništvo in informatiko pri predmetih Verjetnost in statistika ter Osnove verjetnosti in statistike. Vsebovala bo samoovrednotenje sistema (ne samo rating reševalcev in nalog – ko reševalec pravilno reši nalogo, se njemu ocena zviša, nalogi pa nekoliko pade, pač pa tudi zahtevnost nalog na osnovi ocen izpitov in sistema dedovanja).

Na kratko naštejmo glavne korake/rezultate:

  • Analiza referenčne aplikacije Kvizko,
  • Nov testni prototip, testiranje in analiza,
  • Nov dnevnik dogodkov in poglobljena statistična analiza (na osnovi izpitov, ratinga…),
  • Prenova in priprava novih orodij, skupaj z nadgradnjo mobilnih aplikacij,
  • Poenostavljen administratorski vmesnik za skupine uporabnikov in urejanje nalog,
  • Testni prototip vmesnika za sestavljanje nalog,
  • Naloga dneva (zamenjalna šifra oz. premešalka).

Za poenostavljeno vnašanje nalog smo implementirali prenovljen administratorski vmesnik za urejanje nalog. Pri nalogah se da poleg urejanja podatkov, kot so značke, metapodatki,… avtomatično narediti podskupine na osnovi značk (npr. delitev po letih in razredih). Omenjeni podatki se koristno uporabijo pri iskalnih orodjih, olajšajo grupiranje nalog in podpirajo skrivanje nalog (če naloga še ni v ustrezni obliki oz. ima kakšno drugo pomanjkljivost). Vizualno smo še dodatno obogatili grafični vmesnik: grafi statistik na nivoju skupin, nalog oz. vprašanj, uporabnikov, kvizov (glas ljudstva). Statistika na različnih nivojih prikazuje aktivnost skozi čas, pravilnost reševanja.