Namen projekta je bil na eni strani ponuditi študentom izpopolnitev in nadgradnjo svojega znanja in na drugi strani vse to združiti v uporabnem končnem izdelku, za katerega smo si zastavili inovativen in pameten kovček za inštrumente, natančneje za harmoniko. Problem trenutnih kovčkov smo zaznali v tem, da so ti kovčki težki, težko mobilni, ne tesnijo in ne nudijo ustrezne zaščite inštrumentu. Na trgu smo opravili številne ankete in s tem zaznali potrebo na tržišču. Kasneje smo poskušali narediti kovček, ki bi reševal zgornje probleme in bi nudil uporabniku zadovoljivo izkušnjo. Ugotovili smo, da so naša največja ciljna skupina glasbeniki med svojim 25 in 38 letom starosti, manjša skupina pa tudi mlajši in starejši posamezniki, ki se profesionalno ukvarjajo z glasbo. Skozi projekt smo skušali imeti interdisciplinarni vpogled v tržišče, zato smo velikokrat za mnenja povprašali strokovnjake in na koncu prišli do skupnih ugotovitev in zaključkov, ki delno odstopajo od tistih, ki smo si jih zastavili na začetku. Naredili smo napravo, ki meri temperaturo, jo je geolokacijsko mogoče določiti in je povezljiva s samim uporabnikom. Prav tako smo pripravili material za Crowdfunding kampanijo in skušali kar najbolj narediti tudi prototip. Pri slednjem so se preverjanje materialov, nabava materialov in posledično planiranje zavlekli, zato nismo uspeli narediti prototipa, ki smo si ga želeli. Med raziskavo materialov smo prišli do zaključka (predvsem po svetovanju direktorjev podjetij Tecos in OlafKovči), da se vseh teh problemov ne da rešiti, brez tega, da bi uporabili umetne materiale in kompozite, kar pa bi samo za eno velikost enega inštrumenta pomenilo okoli 50.000 €vložka v razvoj orodij in nabavo materialov. S tem namenom smo se odločili za bolj ekonomično rešitev, pri tem pa se zavedali, da bomo morali popustiti pri izolativnosti, temperaturni prepustnosti in teži kovčka. Dolgo smo iskali primerne rešitve, na koncu smo se odločili, da bo glavna sestavina les, ker dih je relativno dober izolator v tej debelini (3 milimetre).