V zadnjem obdobju se je zgodila prava poplava majhnih pametnih naprav, vključujoč pametne telefone, majhne računalniške naprave in majhne senzorje, ki delujejo samostojno ali pa razširjajo konvencionalne naprave in jih s tem naredijo »pametne«. Govorimo o napravah IoT (Internet-of-Things), ki imajo skupno lastnost, da se konstantno povezujejo v svetovni splet, od koder prejemajo in pošiljajo podatke o različnih veličinah (npr. lokacija, gibanje, temperatura, ipd.) in se pri tem obnašajo kot celota. Integracija takih naprav z aplikacijami in procesi v poslovnem okolju je ključnega pomena, saj vključenost realno zajetih podatkov omogoča implementacijo novih funkcionalnosti, ki do sedaj niso bile možne.

Takšni podatki lahko izboljšujejo storitve tako na področju poslovnega in procesnega managementa, upravljanja odnosov s strankami (CRM), logistike, avtomatizacije, lokalizacije, varnosti, kakor tudi na vseh ostalih informacijskih sistemih. Projekt se osredotoča na integracijo pametnih naprav in senzorjev IoT s storitvami SaaS, katerih ena glavnih lastnosti je možnost samopostrežbe in avtomatizacije. Glavni namen projekta je s pomočjo prototipne platforme zagotoviti podoben nivo samopostrežbe in avtomatizacije na področju integracije naprav IoT s storitvami SaaS

Ključni rezultati, ki smo jih s projektom dosegli so:

  • Praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki so jih študenti dobili z vključitvijo v projekt, predvsem z uporabo najnovejših tehnologij iz področja poslovnih rešitev, mobilnih platform, spletnih tehnologij, aplikacijskih strežnikov in podatkovnih baz.
  • Prototipi modulov integracijskih rešitev za integracijo naprav IoT z aplikacijami SaaS v oblaku, ki so zbrani v prototipni integracijski platformi (tj. Marketplace-u), na kateri bo podjetje v prihodnosti lahko zgradilo svojo komercialno storitev za stranke.
  • Prototipna aplikacija platforme v poslovnem okolju, ki demonstrira uporabo predlaganih odprtokodnih in prosto dostopnih rešitev.